ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ / Motor learning difficulties and developmental coordination disorder
ΚωδικόςΝ574
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΠαρασκευή Γιαγκάζογλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000201

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600115585
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα καλύπτει τη θεωρητική γνώση σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών και την επίδραση των διαταραχών της αδρής και λεπτής κινητικότητας στη γνωστική, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και τη σχολική επίδοση. Αναφέρεται επίσης στις πειραματικές μεθόδους και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ψυχοκιννητικής ανάπτυξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή του κινητικού συντονισμού καθώς και στις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στα παρεμβατικά προγράμματα εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση: • Να αναγνωρίζει τα βασικά στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και την απόκλιση από το φυσιολογικό. • Να κατανοεί τη σχέση κινητικών δεξιοτήτων και γνωστικής ικανότητας. • Να αντιλαμβάνεται τις διαταραχές της κίνησης και την επίδραση τους στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα άσκησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες και κινητικές διαταραχές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Η επίδραση των διαταραχών της αδρής και λεπτής κινητικότητας στη γνωστική, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τη σχολική επίδοση. - Βασικές Έννοιες των νευροαναπτυξιακών διαταραχών της σχολικής ηλικίας. Μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές ομιλίας, διαταραχή ελλειματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ). - Κινητικές διαταραχές παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Εκπαίδευση μέσω κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης. - Κινητική και λειτουργική ικανότητα παιδιών με ΔΕΠ-Υ. - Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας και γραφοκινητικής ικανότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ. - Αξιολόγηση των διαταραχών του κινητικού συντονισμού σε παιδιά. Αντιμετώπιση- Πρακτικές εφαρμογές. - Σχέση περιορισμένων κινητικών δεξιοτήτων με δυσκολίες αλληλεπίδρασης και σχέσεων με τους συνομηλίκους. Κινητικές διαταραχές και θυματοποίηση, απόρριψη και σχολικός εκφοβισμός.
Λέξεις Κλειδιά
Διαταραχή κινητικού συντονισμού, κινητικές δεξιότητες, μαθησιακές δυσκολίες, αναπτυξιακές διαταραχές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια120,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων753
Εκπόνηση μελέτης (project)502
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο25110,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-07-2015