ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΙ / HISTORY OF ITALY II
ΚωδικόςΛΠ0203
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005738

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600115721
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΟΧΙ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα διδάσκεται με διαλέξεις και αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με την ιστορία της Ιταλίας κατά τους πρώιμους νεότερους χρόνους έως και την ιταλική ενοποίηση μέσω της κριτικής ανάπτυξης πτυχών της κοινωνίας και του πολιτισμού της. Οι θεματικές αυτές εντάσσονται οργανικά στο γενικότερο πλαίσιο των εξελίξεων στον χώρο της Δ. Ευρώπης, οι οποίες με τη σειρά τους επιδρούν καταλυτικά και καθορίζουν την πορεία της ιταλικής χερσονήσου. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τη σχετική βιβλιογραφία και εργάζονται επάνω σε ιστορικούς χάρτες και πηγές της περιόδου. Επίσης, ως κίνητρο για την ενεργότερη συμμετοχή των φοιτητών λειτουργεί η δυνατότητα εκπόνησης εργασιών που παρουσιάζονται και σχολιάζονται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, στην οικεία θεματική ενότητα. Τέλος, το μάθημα υποστηρίζεται από το εκπαιδευτικό λογισμικό AUTh eClass (κωδ. μαθήματος: ITL 120).
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει την κοινωνία και τον πολιτισμό της Ιταλίας στο χρονικό διάστημα από τις γεωγραφικές ανακαλύψεις και τις ξένες εισβολές έως την εποχή της ανάδυσης των εθνικισμών και της συγκρότησης ανεξάρτητου ιταλικού κράτους (τέλη 15ου-19ος αι.). Συνοπτικά, η ύλη του μαθήματος διαρθρώνεται με βάση τις ακόλουθες ενότητες: Περιοδολόγηση και ιστοριογραφική προσέγγιση της εξεταζόμενης εποχής, μεθοδολογικά προβλήματα της νεότερης ιστορίας της Ιταλίας. Πηγές και εργαλεία έρευνας. Οι γεωγραφικές ανακαλύψεις: κίνητρα και προϋποθέσεις, ιταλική συμβολή, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις στα ιταλικά κράτη. Γαλλοϊσπανικές διενέξεις για την ηγεμονία στην ιταλική χερσόνησο. Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση: οι συνέπειές τους για την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη στη χερσόνησο. Η Ιταλία την περίοδο της ευρωπαϊκής απολυταρχίας: υπό ισπανική κυριαρχία (πολιτική και οικονομική κάμψη, κοινωνική και πολιτιστική κρίση). Η επιστημονική επανάσταση στην Ευρώπη: επιστήμες και πολιτισμός στην Ιταλία (16ος-18ος αι.). Η διαμόρφωση στοιχείων εθνικής ταυτότητας: γεωγραφικό και φυλετικό περιεχόμενο των όρων Ιταλία και Ιταλός, γλώσσα, λογοτεχνία και τέχνη, η εικόνα των Ιταλών στο εξωτερικό. Ο Διαφωτισμός, η φωτισμένη απολυταρχία και οι Μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη και την Ιταλία. Η Γαλλική Επανάσταση. Από την Επανάσταση στη ναπολεόντεια κατάκτηση και την Παλινόρθωση. Επιδράσεις της γαλλικής κυριαρχίας, η ανάδυση των εθνικισμών και των επαναστάσεων. Η ιταλική Παλιγγενεσία (Risorgimento) και οι διεργασίες για την επίτευξη της ιταλικής ενοποίησης. Η ίδρυση ανεξάρτητου ιταλικού κράτους (1861).
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορία της Ιταλίας, ύστερος Μεσαίωνας, Αναγέννηση, πρώιμη νεότερη εποχή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η/Υ, διαδίκτυο, eClass, e-mail, προτζέκτορας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή ελέγχεται με τους ακόλουθους τρόπους: με την ενεργό συμμετοχή του στη διάρκεια των μαθημάτων, καθώς και είτε με προφορική παρουσίαση εργασίας και εκπόνηση συναφούς γραπτού δοκιμίου, είτε με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών, κατά την οποία οι φοιτητές καλούνται, εκτός από το να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο, να αναλύσουν και να σχολιάσουν γραπτές ιστορικές πηγές ή και ιστορικούς χάρτες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
– Ψαράς Ι. Δ., Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης, 1492-1815: Από την ανακάλυψη της Αμερικής ως το Συνέδριο της Βιέννης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003. – Κολιόπουλος Ι. Σ., Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, 1789-1945: Από τη Γαλλική Επανάσταση μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2001.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
– Πακέτο σημειώσεων στην ιταλική, που περιλαμβάνει μια ευσύνοπτη εισαγωγή στην Ιστορία της Ιταλίας, καθώς και επιλογή της κυριότερης βιβλιογραφίας. – Berstein S. – Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, 2 τόμοι, μτφρ. Μ. Κοκολάκης, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997. – Burns E., Ευρωπαϊκή Ιστορία: Εισαγωγή στην Ιστορία και τον Πολιτισμό της νεότερης Ευρώπης, μτφρ. Τ. Δαρβέρης, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, 2006. – Davies N., Ιστορία της Ευρώπης, 2 τόμοι, μτφρ. Π. Μαρκέτου & Ι. Πεντάζου, Αθήνα: Νεφέλη, 2009-2010, κεφ. VII-X. – Wiesner-Hanks Μ. Ε., Πρώιμη Νεότερη Ευρώπη, 1450-1789, μτφρ. Ε. Καλογιάννη, Αθήνα: Ξιφαράς, 2008. – Milza P., Storia d’Italia dalla preistoria ai giorni nostri, Μιλάνο: Corbaccio, 2006. – Procacci G., Storia degli italiani, 2 τόμοι, Μπάρι-Ρώμη: Laterza, 2006. – Hanlon G., Storia dell’Italia Moderna, 1550-1800, Μπολώνια: il Mulino, 2002. – Casanova C., L’Italia Moderna. Temi e orientamenti storiografici, Ρώμη: Carocci, 2001. – Greco G., Cronologia dell’Italia Moderna, Ρώμη: Carocci, 2003. – Gramsci Α., Il Risorgimento, εισαγωγή Λ. Αξελός, μτφρ. Γ. Μαχαίρας, Αθήνα: Στοχαστής, 1987.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-12-2013