Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου / ICT in language learning – Multimedia & network technologies
Τίτλος στα ΓαλλικάEnseignement / Apprentissage des Langues et TIC – Multimedia et Technologies Internet
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-08
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006383

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Διδακτική των Γλωσσών - Πολυμέσα και σύγχρονες τεχνολογίες Διαδικτύου
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600116185
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Ψηφιακός Γραμματισμός (ΥΠΟ-02)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται: - να είναι ενημερωμένοι με τα διάφορα είδη λογισμικών και online υπηρεσιών προορισμένων για γλωσσική εκπαίδευση/ κατάρτιση, να εντοπίζουν και να αναλύουν τα χαρακτηριστικά τους και να είναι σε θέση να τα αξιολογούν ως προς την επιστημονική και παιδαγωγική τους επάρκεια, καθώς και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητά τους, προκειμένου να μπορούν να τα αξιοποιήσουν και να τα εφαρμόσουν στη σχολική τάξη, - να έχουν αποκτήσει την τεχνολογική επάρκεια, ώστε να αναζητούν, να μεταφορτώνουν και να επεξεργάζονται κάθε είδους πολυμεσικό αρχείο χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα για την κάθε περίπτωση λογισμικά με στόχο τη χρήση του υλικού σε παραγωγή διδακτικού υλικού για διδασκαλία (γλωσσική αλλά και άλλου αντικειμένου), - να μπορούν να δημιουργούν μικρής κλίμακας δικτυακούς τόπους, οι οποίοι θα μπορούν να αξιοποιηθούν για διδακτικούς σκοπούς, - να έχουν εξοικειωθεί με τις παιδαγωγικές τεχνικές με τις οποίες θα μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των πολυμεσικών εφαρμογών στην τάξη, για τη διδασκαλία γλωσσικών (αλλά και άλλων) μαθημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο τα πολυμέσα και την αξιοποίησή τους στη γλωσσική εκπαίδευση / κατάρτιση. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι οι βασικές τεχνολογίες πολυμέσων και οι τεχνικές δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμεσικών αρχείων με στόχο την παραγωγή ηλεκτρονικού πολυμεσικού διδακτικού υλικού μέσω της χρήσης των κατάλληλων λογισμικών. Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύονται επίσης, ορισμένα από τα πιο γνωστά πολυμεσικά λογισμικά διδασκαλίας ξένων γλωσσών καθώς και κάποιες από τις πιο σημαντικές online υπηρεσίες εκμάθησης ξένων γλωσσών. Το μάθημα ασχολείται ακόμη με τη δημιουργία πολυμεσικών ιστολογίων (blogs), καθώς και με τις υπηρεσίες δημιουργίας σελίδας προσωπικής παρουσίας στο διαδίκτυο (personal profile web pages).
Λέξεις Κλειδιά
Πολυμέσα, δημιουργία ιστοσελίδων, περιβάλλοντα ψηφιακής παρουσίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Τόσο η διδασκαλία, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών και των projects που πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές γίνεται σε υπολογιστές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία (που συνήθως αφορά την ανάπτυξη περιεχομένου με τη βοήθεια λογισμικού). Κάποιες εργασίες είναι δυνατόν να ανατεθούν σε ομάδες δύο ή τριών φοιτητών. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η τεχνική αρτιότητα, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη, η ποιότητα / πρωτοτυπία και η πληρότητα / ποικιλία του περιεχομένου. Οι εργασίες υποβάλλονται στον διδάσκοντα και αν χρειάζεται επιστρέφονται στους φοιτητές με υποδείξεις ώστε να γίνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Tay Vaughan, Samaras G. 2008. Multimedia. Comprehensive Guide. Giourdas M. (McGraw-Hill) Translated in Greek. 7th Edition. ISBN: 960-512-528-5. - Lazarinis F. 2007. Multimedia Technologies. Kleidarithmos, ISBN: 978-960-461-034-1
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνονται επιλεγμένες δικτυακές πηγές για κάθε επιμέρους θέμα που εξετάζεται στην πορεία του μαθήματος. Προτείνεται επίσης το βιβλίο: Selected Web resources and scientific papers are proposed for each subject. The following book is also proposed: Des ressources web ainsi qu’une sélection de publications scientifiques en ligne sont proposées aux étudiants qui ont aussi à leur disposition l' ouvrage suivant : Παναγιώτης Αρβανίτης, Παναγιώτης Παναγιωτίδης (2006). Παραγωγή πολυμεσικού υλικού και ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων για γλωσσική εκπαίδευση, Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-11-2016