Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση / Sociolinguistics, Translation and Cultural Mediation
Τίτλος στα ΓαλλικάSociolinguistique, traduction and mediation culturelle
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-16
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006453

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση και πολιτισμική μεσολάβηση
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600116247

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 1 (107)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 16:00 έως 18:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για να επιλέξουν το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχει ορίσει το Τμήμα για την επιλογή της κατεύθυνσης της Μετάφρασης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: - να κάνουν διάκριση ανάμεσα στα αποτελέσματα της γλωσσικής επαφής - να διαπιστώσουν τη σχέση μετάφρασης και γλωσσικού ύφους - να μεταφράζουν στα ελληνικά απλά κείμενα σε franglais και verlan
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να προσεγγίσει κοινωνιογλωσσολογικές πλευρές τςη μετάφρασης. Το μάθημα κάνει μια σύντομη αναφορά στην ιστορική πορεία της Κοινωνιογλωσσολογίας, στη σχέση της με τη Γλωσσολογία, στις επιμέρους κατηγοριοποιήσεις του κλάδου και στη συνεισφορά του στη μελέτη της γλώσσας, για να επικεντρωθεί στη συνέχεια σε θέματα γλωσσικής επαφής (διγλωσσία, πολυγλωσσία, κοινωνική διγλωσσία, διάλεκτοι, τοπικόλεκτα, κοινωνιόλεκτα, ιδιόλεκτα, τεχνόλεκτα) και μετάφρασης και πολιτισμικής μεσολάβησης. Επίσης, εξετάζονται κοινωνιογλωσσολογικά φαινόμενα όπως η μετάφραση και το γλωσσικό ύφος (registre de langue), πως συνδέεται η μετάφραση και η πολιτισμική μεσολάβηση με την εναλλαγή γλωσσικού κώδικα (alternance de code linguistique), το πέρασμα από τη γλωσσική απόκλιση (dialecte, patois, créole, langue régionale, langue des cités, jargon, argot, franglais, verlan) στη νόρμα (français standard) και η μετάφραση αυτών των αποκλίσεων στην Κοινή Νεοελληνική.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνιογλωσσολογία, μετάφραση, γλωσσική ποικιλία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών783,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Rey, A. & Disiz la Peste (2007). Lexik des cités. Paris: Fleuve Noir
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Pergnier, Maurice (1980). Les fondements sociolinguistiques de la traduction. Paris: Honoré Champion 2. Peeters, Jean (1999). La médiation de l’étranger une sociolinguistique de la traduction. Arras: Artois Presses Universitaires 3. Cronin, Michael (2007). Μετάφραση και Παγκοσμιοποίηση. Πρόλογος, Μετάφραση και Σχολιασμός Π. Κελάνδριας. Αθήνα: Δίαυλος 4.Gile, Daniel, Hansen Gyde & Nike K. Pokorn (2010). Why Translation Studies Matters. Benjamins Translation Library 88. John Benjamins. 5. Ντάλτας, Περικλής (1995). Δοκίμια διδακτικής της μετάφρασης. Προς μια κοινωνιο-γλωσσσολογική θεώρηση, Αθήνα: Επικαιρότητα 6. Μπασλής, Ιωάννης (2000). Κοινωνιογλωσσολογία, Αθήνα: Γρηγόρης 7. Αρχάκης, Α. & Μ. Κονδύλη (2002). Εισαγωγή σε ζητήματα Κοινωνιογλωσσολογίας, Αθήνα: Νήσος 8. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα (1994). Νεολογικός δανεισμός της Νεοελληνικής. Άμεσα δάνεια από τη γαλλική και την αγγλοαμερικανική. Μορφοφωνολογική ανάλυση, Θεσσαλονίκη 9. Berezowski, Leszek (1997). Dialect in Translation, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 10. Sánchez, María T. (2007). ‘‘Translation and sociolinguistics: Can language translate society?’’. In Babel 53 (2), 123-131. 11. Klaudy, Kinga (2007). ‘‘Sociolinguistics of translation’’. In Studia Slavica 52 (1-2): Linguistics and Literature, 229-234 12. Kourdis, E. (2010). «Les variétés régionales du français et leur traduction dans un cours de FLE: Une approche sémiotique». In: O. Bertrand & I. Schaffner (dir.), Quel francais enseigner? La question de la norme dans l’enseignement/apprentissage, Paris: Les Editions de l’Ecole Polytechnique, 243-254 13. Kourdis, E. (2014). « Traduire l’écart langagier. La traduction du verlan français en grec». Argotica 1(3): 27-44. 14.Metzger, M. & E. Fleetwood (2007). Translation, Sociolinguistic, and Consumer Issues in Interpreting (Studies in Interpretation Series, Vol. 3. Gallaudet University Press. 15. Κουρδής, Ε. (2007). Θεσσαλικό Ιδίωμα. Από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική ιδεολογία.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016