Οπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι / Audiovisual Translation / Subtitling I
Τίτλος στα ΓαλλικάAudiovisual Translation: Subtitling techniques 1
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-20
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006457

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟπτικοακουστική Μετάφραση: Τεχνικές Υποτιτλισμού Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600116251
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για να επιλέξουν το μάθημα αυτό, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα υποχρεωτικά μαθήματα που έχει ορίσει το Τμήμα για την επιλογή της κατεύθυνσης της Μετάφρασης. Πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: αποκτήσουν εξοικείωση με την οπτικουακουστική μετάφραση, γνωρίζουν τις γενικές ρυθμίσεις και αρχές του υποτιτλισμού και θα χειρίζονται το λογισμικό υποτιτλισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εντάσσεται στο πεδίο της οπτικοακουστικής μετάφρασης. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών στην ακουστική κατανόηση αποσπασμάτων γαλλικών ταινιών. Εντοπίζονται και εξετάζονται οι ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου πεδίου σε σχέση με την πράξη της μετάφρασης γραπτού κειμένου. Οι φοιτητές/τριες ασκούνται στις γενικές ρυθμίσεις και αρχές του υποτιτλισμού μέσω ειδικού λογισμικού.
Λέξεις Κλειδιά
οπτικουακουστική μετάφραση, υποτιτλισμός, πολυμεσικά κείμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση του προγράμματος subtitle workshop
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση των φοιτητών/τριών είναι συνεχής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Lavaur Jean-Marc & Adriana Serban, 2008, L atraduction audiovisuelle. Approche interdisciplinaire du sous-titrage, Bruxelles: De Boeck Karamitroglou Fotios, 2000, Towards a Methodology for the Investigation of Norms in Audiovisual Translation: The Choice between Subtitling and Revoicing in Greece, Amsterdam: Rodopi
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-03-2018