Εφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση / Aplications Semiotics to Translation
Τίτλος στα ΓαλλικάApplications de Semiotique et Traduction
ΚωδικόςΚΕ-ΜΕΤ-15
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012670

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕφαρμογές Σημειωτικής και Μετάφραση
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600116414

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΣχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
ΌροφοςΥπόγειο 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 9 (109)
ΗμερολόγιοTuesday 11:00 to 13:30
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΚΕ-ΜΕΤ-23 Θεωρίες Σημειωτικής και Μετάφραση
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τα πεδία εφαρμογής της σημειωτικής στο μεταφρασεολογικό χώρο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα μελετώνται οι εφαρμογές τη Σημειολογίας στη μετάφραση όπως η διασημειωτική μετάφραση, η μετάφραση πολυσημειωτικών ή πολυτροπικών κειμένων (διαφήμιση, γελοιογραφίες, εμπορικές πινακίδες, κόμικς, κινούμενα σχέδια), η σημειωτική του υποτιτλισμού, μέσα από τις προσεγγίσεις σημειολόγων της μετάφρασης.
Λέξεις Κλειδιά
Σημειωτική, μετάφραση, ερμηνεία, διασημειωτικότητα, ιδεολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με γραπτές εξετάσεις ή ατομική εργασία στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Fabbri, P. (2012). Σημειωτική στροφή. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
. Petrilli, Susan (ed.) (2003). Translation Translation. Amsterdam & New York: Rodopi. 2. Eco, Umberto (2003): Εμπειρίες μετάφρασης. Λέγοντας σχεδόν το ίδιο. Αθήνα : Ελληνικά Γράμματα 3. Guidère Mathieu (2000): Publicité et traduction. Paris : L’Harmattan 4. Gorlée, D. (1994) Semiotics and the problem of translation, with special reference to the Semiotic of Charles S. Peirce. Amsterdam-Atlanta: Rodopi. 5. Jakobson, R. (2004 [1959]) ‘On linguistic aspects of translation’. In: Venuti L. (ed.) The Translation Studies Reader. Routledge: New York and London. 138-143. 6. Ballard, Michel (2003): “Aspects sémiotiques de la connotation en traduction”. A. Remael & K. Pelsmaekers (eds.), Configurations of culture. Essays in honour of Michael Windross, Antwerpen: Garant Vitgeres NV: 21-29 7. Nöth, W. (1995) Handbook of Semiotics. Indiana University Press. 8. Petrilli, S. 2007. ‘‘Interpretative trajectories in translation semiotics’’. Semiotica. 163(1), 311-345. 9. Torop, P. (2002) ‘Translation as translating as culture’. Sign Systems Studies 30(2), Tartu University Press. 593-605. 10.Torop, P. (2003) ‘Intersemiosis and Intersemiotic Translation’. In: Petrilli S. (ed.) Translation Translation. Amsterdam, New York: Rodopi. 271-282. 11. Stecconi, Ubaldo (2004). “Five reasons why semiotics is good for Translation Studies”. In Y. Gambier, M. Shlesinger & R. Stolze (ed), Doubts and Directions in Translation Studies, Amsterdam & Philadephia: John Benjamins Publishing Company, 15-26 12. Sutiste, Elin & Peter Torop (2007). “Processual boundaries of translation: Semiotics and translation studies”. In Semiotica 163 – 1/4, Walter de Gruyter, 187-207.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2016