ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ / SEQUENCIAL INTERPRETATION FROM ITALIAN TO GREEK
ΚωδικόςΙΓ1213
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005720

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600116536
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΔ1218 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Παρουσίαση των βασικών αρχών και των τεχνικών της διαδοχικής διερμηνείας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ασκήσεις προφορικής έκφρασης, συγκέντρωσης, μνήμης, επιχειρηματολογίας, απομαγνητοφώνησης, λήψεως σημειώσεων, λεξιλογίου. Εισαγωγή στις βασικές τεχνικές της διαδοχικής διερμηνείας. Η προφορική παρουσίαση θα περιλαμβάνει την ακρόαση, την κατανόηση, τη διερμηνεία και, τέλος, την απόδοση, εννοώντας με τον όρο αυτό μια συνθετική παρουσίαση που επαναλαμβάνει την γενική δομή του κειμένου που ακούστηκε. Η εργασία αυτή απαιτεί σε ορισμένες περιπτώσεις προκαταρκτικές έρευνες ορολογίας από τον φοιτητή.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις6
Εργαστηριακή Άσκηση46
Σύνολο52
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική εξέταση που περιλαμβάνει θεβρητικές ερωτήσεις και διαδοχική διερμηνεία αποσπάσματος προφορικού λόγου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
LASORSA A., Manuale di teoria dell'interpretazione consecutive, Εκδότης: PICCIN, Έτος δημοσίευσης: 1995, ISBN: : 242-0-1209800-0-2.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
FALBO Caterina, RUSSO Mariachiara e STRANIERO SERGIO Francesco (a cura di) (1999), Interpretazione simultanea e consecutiva. Problemi teorici e metodologie didattiche. Hoepli, Milano. SELESKOVITCH Danica, LEDERER Marianne (2002), Pédagogie raisonnée de l’interprétation. Didier Érudition – Office des publications officielles des Communautés européennes. ROZAN, J.-F. (1959), LA PRISE DE NOTES EN INTERPRETATION CONSECUTIVE, Genève: Georg.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-04-2013