ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι / Morphology I
Τίτλος στα ΙταλικάMorfologia I
Κωδικός11322
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006596

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600117312
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
είναι σε θέση να αναλύουν τη μορφοσυντακτική και μορφοσημασιολογική δομή λέξεων στη Νέα Ελληνική και την Ιταλική, αλλά και να κατανοούν (ή και χειρίζονται) βασικά εργαλεία ανάλυσης λέξεων σε άλλες γλώσσες (π.χ. μορφηματική μεταγραφή)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ορισμός της μορφολογίας - Βασικές έννοιες: Λέξη, Λέξημα και κλιτική λεξη - Μόρφημα, Μoρφή, αλλόμορφο - Ρίζα, θέμα, βάση - Προσμφύματα - Κλίση, Παραγωγή, Σύνθεση - Σχέσεις παραγωγής και κλίσης - Κλίση: γραμματική κατηγορία, κλιτική κατηγορία, παράδειγμα - Λεξικό και παραγωγικότητα - Μορφολογική τυπολογία γλωσσών - Μορφολογικές τεχνικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Παρουσιάσεις powerpoint, διαθέσιμες στο e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διδακτική ύλη χωρίζεται σε δύο μέρη, Α' και Β'. Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή ελέγχεται με μία Πρόοδο (γραπτή εξέταση διάρκειας 1 ώρας και 15 λεπτών) για το Α' μέρος της ύλης που θα πραγματοποιηθεί στη μέση του εξαμήνου και μια τελική εξέταση (Ιούνιος) διάρκειας 2,5 ωρών, όπου: όσοι επέτυχαν στην Πρόοδο, θα εξετασθούν μόνο στο Β' μέρος, με διάρκεια εξέτασης 1 ώρα και 1 τέταρτο. Όσοι απουσίασαν/ δεν επέτυχαν στην πρόοδο, δικαιούνται επανεξέτασης και στο Α' μέρος (δεν δικαιούνται όμως τρίτη επανεξέταση στο Α' μέρος τον Σεπτέμβριο).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ράλλη,Αγγελική. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ξυδόπουλος, Γιώργος. 2008. Λεξικολογία. Αθήνα: Πατάκης. Crocco Galèas, Grazia. 2003. Introduzione alla morfologia dell'Italiano.Θεσσαλονίκη: Υπηρεσία Δημοσιευμάτων Α.Π.Θ. Crocco Galèas, Grazia. 2011. Lezioni di morfologia II. Morfema e parola. Salonicco: University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-03-2017