ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914) / MODERN GREEK POETRY (1789-1914)
ΚωδικόςΝΕΦ203
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΦιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280000958

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φιλολογίας 2015-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ (1789-1914)
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600117332
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΜΑΡΘΑΜάρθα Βασιλειάδη
2. ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗΕλένη Αραμπατζίδου
3. ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑικατερίνη Τικτοπούλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
 • Άλλη / Άλλες (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΚΑΜΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: -Να διαχειρίζονται συστηματικά και μεθοδικά, αναλυτικά και συνθετικά, θεωρητικά και πρακτικά την ιστορία της νεοελληνικής ποίησης από το 1789 μέχρι το 1914. -Να κατανοούν αυτή την περίοδο της νεοελληνικής ποίησης σε συνδυασμό με την ιστορία των κινημάτων (λογοτεχνικών και πολιτικών) και των ιδεών. -Να αντιλαμβάνονται με ακρίβεια τα λογοτεχνικά κινήματα της εποχής, να κάνουν τη μεταξύ τους διάκριση και να διατυπώνουν με σαφήνεια τις αρχές τους σε επίπεδο θεματικής και ρητορικής. -Να συνδέουν τη θεωρητική γνώση θεματικής και ρητορικής με την εφαρμογή τους στην πράξη κατά την ανάγνωση ποιητικών κειμένων. -Να συλλέγουν, να χειρίζονται και να αξιοποιούν τα δεδομένα της έρευνας. -Να σχεδιάζουν, να συνθέτουν και να παρουσιάζουν εργασίες, ώστε να αφομοιώνουν δημιουργικά τη γνώση, να τίθενται κριτικά απέναντι σε ζητήματα και να εισάγουν νέες, πρωτότυπες ιδέες. -Να οργανώνουν έργα και να επιλύουν προβλήματα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδοσυνεργατικό επίπεδο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορία της νεοελληνικής ποίησης από το 1789 έως το 1914 και σχολιασμός αντιπροσωπευτικών ποιητικών κειμένων. Δίνεται έμφαση σε ζητήματα μορφής, θεματικής και τεχνοτροπίας καθώς και στην ένταξη των κειμένων στο ιστορικό τους πλαίσιο. Tο μάθημα είναι επιλέξιμο από όλους/ες τους/τις φοιτητές/ήτριες ανεξαρτήτως εξαμήνου.
Λέξεις Κλειδιά
νεοελληνική ποίηση, 19ος-20ός αιώνας, κινήματα, νεοκλασικισμός, ρομαντισμός, παρνασσισμός, συμβολισμός, αισθητισμός, ρεαλισμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ κατά τη διδασκαλία στην αίθουσα για την παρουσίαση του μαθήματος μέσω word και powerpoint και χρήση του παγκόσμιου ιστού (internet) για τη βιβλιογραφική ενημέρωση των φοιτητών και για επικοινωνία τους με τις διδάσκουσες. Επίσης οι φοιτητές έχουν στη διάθεσή τους τη νησίδα Η/Υ του Τμήματος όπου μπορούν να εκπονούν εργασίες και βιβλιογραφική αναζήτηση.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών140,5
Εξετάσεις843
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Η γραπτή δοκιμασία αξιολόγησης απαρτίζεται τόσο από ερωτήματα σύντομης απάντησης όσο και από δοκιμιακού τύπου ερωτήματα όπου εξετάζεται η ικανότητα ανάπτυξης. Δίπλα σε κάθε ερώτηση αναγράφεται το σύνολο των μονάδων στο οποίο αντιστοιχεί, ενώ τα κριτήρια αξιολόγησης, ποιοτικά και ποσοτικά, γίνονται γνωστά στους φοιτητές καθόλη τη διάρκεια του εξαμήνου τόσο με την προφορική επικοινωνία μέσα στο μάθημα και στις ώρες συνεργασίας όσο και στο πλαίσιο διαδικτυακής επικοινωνίας. Δίνεται επίσης η δυνατότητα προαιρετικών γραπτών εργασιών, που λειτουργούν συμπληρωματικά στην τελική αξιολόγηση. Εναλλακτική δυνατότητα για αξιολόγηση στο πλαίσιο του μαθήματος, ιδιαίτερα σε σχέση με εισερχόμενους φοιτητές του προγράμματος ERASMUS, παρέχει η εκπόνηση εργασίας στα ελληνικά ή σε άλλη γλώσσα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Λ. Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, τ. Δ΄: Οι Φαναριώτες και η Αθηναϊκή Σχολή, Δωδώνη, Αθήνα 1975 2) Λ. Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, τ. Ε΄: Ο Σολωμός και οι Εφτανησιώτες, Δωδώνη, Αθήνα 1975 3) Λ. Πολίτης, Ποιητική ανθολογία, τ. ΣΤ΄: Ο Παλαμάς και οι σύγχρονοί του, Δωδώνη, Αθήνα 1975 4) Η ελληνική ποίηση, τ. Α΄: Φαναριώτες-Άνθη Ευλαβείας-Επτανήσιοι, επιμ. Μ. Παπαϊωάννου, Σοκόλης, Αθήνα 2000 5) Η ελληνική ποίηση, τ. Β΄: Ρομαντικοί-Εποχή Παλαμά-Μεταπαλαμικοί, επιμ. Μ. Γ. Μερακλής, Σοκόλης, Αθήνα 2000 6) Κ.Θ. Δημαράς, Ελληνικός Ρωμαντισμός, Ερμής, Αθήνα 2009 7) Γ. Αράγης, Η μεταβατική περίοδος της ελλαδικής ποίησης: Η σταδιακή της εξέλιξη από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους ως το 1930, Σοκόλης, Αθήνα 2006
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Roderick Beaton, Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική λογοτεχνία, Νεφέλη, Αθήνα 1996, σσ. 49-98. Γιώργος Βελουδής, Ο επτανησιακός, ο αθηναϊκός και ο ευρωπαϊκός ρομαντισμός, στο Μονά-Ζυγά, Δέκα νεοελληνικά μελετήματα, Γνώση, Αθήνα 1992, σσ. 97-123. Κ.Θ. Δημαράς, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Ίκαρος, Αθήνα 1975, σσ. 143-190. Διονύσης Καψάλης, Η συνάφεια με τα πράγματα, Ύψιλον/βιβλία, Αθήνα 2001, σσ. 51-61. Ν. Καλταμπάνος, Η στιγμή του αποκαλυπτικού ύφιστου στον Κρητικό του Σολωμού, στο Λόγου χάριν1 (άνοιξη 1990) 95-126. Δ. Ν. Μαρωνίτης, Οι εποχές του «Κρητικού», στο Πίσω Μπρος. Προτάσεις και υποθέσεις για τη νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία, Στιγμή, Αθήνα 1985, σσ. 13-35. Μίλτος Πεχλιβάνος, Οι εκδόσεις των «Λυρικών» του Αθανάσιου Χριστόπουλου «έως του τέλους του γραπτού», στο Μνήμη Ελένης Τσαντσάνογλου, Εκδοτικά και ερμηνευτικά ζητήματα της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Επιμέλεια Χ. Λ. Καράογλου, University Press, Θεσσαλονίκη 1998, σσ. 115-135. Λίνος Πολίτης, Η δημιουργική δεκαετία του Σολωμού, στο Γύρω στον Σολωμό. Μελέτες και άρθρα (1938-1982), ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985, σσ. 172-190. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991, σσ. 121-199 [διανέμεται] Σοφία Σκοπετέα, Πέντε μαθήματα για τον Ανδρέα Κάλβο, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, Αθήνα 1985, σσ. 63-92, 119-147. Δημήτρης Τζιόβας, Νεοκλασικές απηχήσεις και μετωνυμική δομή στις Ωδές του Κάλβου, στοΕισαγωγή στην ποίηση του Κάλβου, Επιμέλεια Νάσος Βαγενάς, ΠΕΚ, Ηράκλειο 1999, σσ. 241-278. Ελένη Τσαντσάνογλου, Η «ταυτότητα» της Φεγγαροντυμένης στον «Κρητικό» του Σολωμού. Το όραμα του ποιητή και το όραμα του Ζωγράφου, στο Μνήμη Λίνου Πολίτη, Θεσσαλονίκη 1988, σσ. 167-195.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-01-2017