ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ / STUDENT PRACTICAL TRAINING
ΚωδικόςΨΥ-998
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014371

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600118172
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των φοιτητών/τριών στις δομές τηςπρακτικής άσκησης είναι τα εξής: 1. Το έτος φοίτησης (70% των διαθέσιμων θέσεων καλύπτεται από φοιτητές και φοιτήτριες που διανύουν το 7ο ή 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και το υπόλοιπο 30% των θέσεων καλύπτεται από φοιτήτριες και φοιτητές που βρίσκονται από το 8ο εξάμηνο των σπουδών και πάνω). 2. Ακαδημαϊκά κριτήρια: - Ο αριθμός των μονάδωνECTS που υπολείπονται για τη λήψη του πτυχίου. - Στις περιπτώσεις όπου ο αριθμός των μονάδων ECTS δύο ή περισσοτέρων φοιτητών/τριών είναι ίδιος, λαμβάνεται υπόψη και ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους. 3. Η σειρά προτίμησης των Δομών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ολοκληρώνοντας την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές/τριες αναμένεται να (α) έχουν εξοικειωθεί με την παροχή ψυχολογικών υπηρεσιών σε (ποικίλα) πραγματικά περιβάλλοντα εργασίας (β) έχουν αναπτύξει δεξιότητες αυτόνομης εργασίας (γ) έχουν αναπτύξει δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας με άλλους επιστήμονες σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών (δ)) έχουν καλλιεργήσει το απαραίτητο ήθος και τη δεοντολογική συμπεριφορά που υπαγορεύει το επάγγελμα του ψυχολόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές/τριες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών του Τμήματος Ψυχολογίας πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο σε δημόσιες δομές όπου παρέχονται ψυχολογικές υπηρεσίες από επαγγελματίες ψυχολόγους. Ως παραδείγματα τέτοιων δομών αναφέρονται τα ψυχιατρικά νοσοκομεία ή οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα Kέντρα Ψυχικής Υγείας, σχολεία ή άλλοι εκπαιδευτικοί χώροι όπου εργάζονται σχολικοί ψυχολόγοι, κτλ., ή γενικώς χώροι (δημόσιοι και ιδιωτικοί) στους οποίους εργάζονται επαγγελματίες οι οποίοι κρίνονται από το Tμήμα ως κατάλληλοι να εποπτεύσουν την άσκηση. H άσκηση στους παραπάνω φορείς διαρκεί 2 μήνες (4 ώρες ημερησίως), λαμβάνει χώρα υπό την εποπτεία του ψυχολόγου του φορέα και η ολοκλήρωσή της πιστοποιείται από αυτόν. Η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα Ψυχολογίας βαθμολογείται με το χαρακτηρισμό Επιτυχής, πιστώνεται με 10ΠΜ/ECTS και είναι υποχρεωτική για τη λήψη του πτυχίου. Από την ακαδημαϊκή χρονιά 2018-19 όλοι οι φοιτητές/τριες του Τμήματος (εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους. Η πρακτική άσκηση των φοιτητών/τριών στo πλαίσιo του παραπάνω Προγράμματος πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο και είναι αμειβόμενη.
Λέξεις Κλειδιά
πρακτική άσκηση, εκπαίδευση, δεξιότητες, αγορά εργασίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια200,8
Άσκηση Πεδίου200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,3
Πρακτική (Τοποθέτηση)1606,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών251,0
Σύνολο26010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Απαραίτητα παραδοτέα βάσει των οποίων αξιολογείται η περίοδος πρακτικής άσκησης για κάθε φοιτητή/τρια αποτελούν: 1. Ηλεκτρονικό ημερολόγιο, 2. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από ασκούμενο/η, 3. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από το Φορέα Υποδοχής, 4. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση φοιτητή/τριας από τον Επόπτη του Φορέα Υποδοχής, 5. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση φοιτητή/τριας από τον επόπτη μέλος ΔΕΠ, 6. Ηλεκτρονική Αξιολόγηση Φορέα Υποδοχής από επόπτη μέλος ΔΕΠ.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει προτεινόμενη βιβλιογραφία στον Εύδοξο
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-02-2019