ΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsch als Fremdsprache in der Grundschule
ΚωδικόςΑΚ0022
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280003181

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 9
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118675
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα είναι σε θέση να: - μελετούν και χρησιμοποιούν το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, - προγραμματίζουν και πραγματοποιούν το μάθημα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική (ΚΕΠΑΓ, Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών). - εκπονούν διδακτικές προτάσεις για τα Γερμανικά στο Δημοτικό. - εφαρμόζουν ειδικές διδακτικές θεωρίες και τεχνικές για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές (ηλικίες 10-12).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σ’ αυτό το μάθημα κατεύθυνσης θα ασχοληθούμε με τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στο μάθημα των Γερμανικών στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εστιάσουμε καταρχήν στο νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται πιλοτικά. Πέρα από την εξοικείωσή μας με αυτό θα το επεξεργαστούμε με στόχο την εκπόνηση διδακτικών προτάσεων για τα Γερμανικά στο Δημοτικό. Σε άμεση συνάρτηση με τον παραπάνω στόχο θα είναι αφενός η ενασχόλησή μας με την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική (ΚΕΠΑΓ, Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών) και αφετέρου η προσέγγιση και εφαρμογή ειδικών διδακτικών θεωριών και τεχνικών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές (ηλικίες 10-12).
Λέξεις Κλειδιά
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διδακτική της Γερμανικής, ΚΕΠΑΓ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια783,1
Εργαστηριακή Άσκηση321,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπόνηση μελέτης (project)401,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
http://www.del.auth.gr/index.php/el/analytiko-programma-mathmaton/59-a-kateythynsh-glwssologia-kai-didaktikh
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαδοπούλου, Χ.- Ό. (2007). Η γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Bleyhl, W. (2000).Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel Verlag 2.Chighini, P. & D., Kirsch (2009). Deutsch im Primarbereich. Fernstudieneinheit 25. Berlin, München u.a.: Langenscheidt. 3. Edelhoff, C. (Hg.) (2003). Englisch in der Grundschule und darüber hinaus. Eine praxisnahe Orientierungshilfe. Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg. 4. Edelhoff, C. (Hg.) (2003). Englisch in der Grundschule und darüber hinaus. Eine praxisnahe Orientierungshilfe. Frankfurt am Main:Verlag Moritz Diesterweg 5.Klippel, F. (2000). Englisch in der Grundschule: Handbuch für einen kindgemässen Fremdsprachenunterricht: Übungen, Spiele, Lieder für die Klassen 1 bis 4. Berlin: Cornelsen Scriptor 6.Mindt, D. & N. Schlüter(2003).Englisch in den Klassen 3 und 4. Grundlagen für einen ergebnisorientierten Unterricht.Berlin: Cornelsen Verlag. 7.Piepho, H.-E. (2007). Narrative Dimensionen im Fremdsprachenunterricht. Braunschweig: Schroedel, Diesterweg, Klinkhardt. 8. Waas, L. & W. Hamm (2004). Englischunterricht in der Grundschule konkret. Donauwörth: Auer Verlag. 9. Weskamp, Ralf (2003).Fremdsprachenunterricht entwickeln. Grundschule –Sekundarstufe I-Gymnasiale Oberstufe. Hannover:Schroedel Verlag
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2019