ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / REFLECTIVE TEACHING OF GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE
Τίτλος στα ΓερμανικάReflexives DaF-Unterrichten
ΚωδικόςΑΚ0091
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΧάρις-Όλγα Παπαδοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280007844

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118676
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΑ0801 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - χρησιμοποιούν τον Ευρωπαϊκό Φάκελο για την εκπαίδευση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, - αναλύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας, - αναστοχάζονται σε σχέση με αυτό, - να συνδέουν θεωρία και πράξη, και - να συνδέουν την επιστημονική γνώση με τις παραπάνω διαδικασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό στόχος μας είναι αφενός η θεωρητική εμβάθυνση στην αναστοχαστική διδασκαλία και αφετέρου η εξάσκηση σ’ αυτήν. Το μαθησιακό πλαίσιο για την επίτευξη αυτών των στόχων το προσφέρει η Πρακτική Άσκηση που οργανώνεται από το Τμήμα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι το αναστοχαστικό ημερολόγιο και ο Ευρωπαϊκός Φάκελος για Εκπαιδευόμενους Καθηγητές Γλωσσών (ΕΦΕΚΑΓ). Αξιολόγηση: ΕΦΕΚΑΓ, τελική εργασία και ενεργή συμμετοχή. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 φοιτητές/-τριες που κάνουν παράλληλα την Πρακτική Άσκησή τους.
Λέξεις Κλειδιά
αναστοχασμός, πρακτική άσκηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Εκπόνηση μελέτης (project)351,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aguado, Karin, 2000. Zur Methodologie in der empirischen Fremdsprachenforschung Aguado, Karin, Riemer, Claudia, Henrici, Gert, 2001. Wege und Ziele : zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen) : Festschrift für Gert Henrici zum 60. Geburtstag Altrichter, Herbert, Posch, Peter, 1938- 1998. Lehrer erforschen ihren Unterricht: eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung/ Bell, Judith 2007. Πως να συντάξετε μια επιστημονική εργασία : οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας. Bell, Judith, 2001. Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας : οδηγός για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, Carr, Wilfred, Kemmis, Stephen, 1997. Γ ια μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία : εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Flick, Uwe, 1956-, Kardorff, Ernst von, 1950-, Steinke, Ines, 1965-, Jenner, Bryan, 2004. A companion to qualitative research. Qualitative Forschung. London: Thousand Oaks, Calif. : SAGE. Königs, Frank, Impulse aus der Sprachlehrforschung, 2001. Ruiz-Funes, Marcela T Bergin & Garvey, 2002. On teaching foreign languages : linking theory to practice Wallace, Michael J. , 1998. Action research for language teachers / Warneke, Dagmara, 2007. Aktionsforschung und Praxisbezug in der DaF-Lehrerausbildung . Kassel: Kassel University Press Κατσαρού, Ελένη, Τσάφος, Βασίλειος, 2003. Από την έρευνα στη διδασκαλία : η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Σβολόπουλος, Βασίλειος, 2008. Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης : η ακαδημαϊκή πλευρά .
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2019