ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ / LESSON PLANNING ACCORDING TO THE INTEGRATED FOREIGN LANGUAGES CURRICULUM (IFLC) FOR PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION
Τίτλος στα ΓερμανικάUnterrichtsplanung nach dem neuen Gemeinsamen Fremdsprachen-Curriculum für die Primar- und Sekundarstufe
ΚωδικόςΑΚ0232
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014840

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΣ-ΞΓ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600118754
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
 • ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
 • ΓΕΡ401 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: ● να διακρίνουν τις βασικές αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ ● να ενσωματώνουν τις βασικές αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ στις δικές τους διδακτικές προτάσεις ● να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με λέξεις κλειδιά από βάσεις δεδομένων με τη χρήση Η/Υ ● να κάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης ● να καταγράφουν κατά την παρατήρηση μαθήματος τις φάσεις του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων ● να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία που διδάχτηκαν και την ανάλυση μαθήματος που διεξήγαγαν ● να σχεδιάζουν ένα μάθημα σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ και να τις διδάσκουν σε μορφή Μικροδιδασκαλίας ● να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) κατά τον σχεδιασμό μαθημάτων σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ ● να αναστοχάζονται για τα μαθήματα που παρατηρούν και διεξάγουν οι ίδιοι/ες ● να αποδεικνύουν ότι μπορούν να αναστοχάζονται για ό,τι προσέλαβαν και διεξήγαγαν και να αυτοαξιολογούν τον εαυτό τους μέσα στο Portfolio που καταθέτουν
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του σεμιναρίου: Στόχος του σεμιναρίου αυτού ειδίκευσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές αρχές του ΕΠΣ-ΞΓ, καθώς και η πρακτική εφαρμογή αυτών μέσω του σχεδιασμού δικών τους μαθημάτων σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ. Θεωρία και εξάσκηση: Στις αρχές του σχολικού έτους 2016-2017 τέθηκε σε ισχύ το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και Γυμνάσιο (ΕΠΣ-ΞΓ). Σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ, οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών θα πρέπει πλέον να οργανώνουν το μάθημά τους σύμφωνα με τους περιγραφητές του Προγράμματος και να μη βασίζονται στην πορεία του διδακτικού εγχειριδίου. Η εφαρμογή του ΕΠΣ-ΞΓ απαιτεί από τους/τις εκπαιδευτικούς διδακτικές/μεθοδολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να οργανώνουν οι ίδιοι/ες από το μηδέν τα μαθήματά τους, εξασκώντας παράλληλα όλες τις δεξιότητες και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες αρχές του ξενόγλωσσου μαθήματος. Μικροδιδασκαλίες: Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες (max. 30) (σε μικρές ομάδες) θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό – σύμφωνα με το ΕΠΣ-ΞΓ – και την διεξαγωγή, σε μορφή Μικροδιδασκαλίας, μαθημάτων της Γερμανικής ως 2ης ξένης γλώσσας για διαφορετικές μαθησιακές ομάδες στο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν μελλοντικά ως καθηγητές/τριες της Γερμανικής στο δημόσιο σχολείο. Οι ΜΔ πραγματοποιούνται την ώρα του σεμιναρίου και βιντεοσκοπούνται. Σε κάθε ΜΔ αναλαμβάνουν κάποιοι/ες φοιτητές/τριες το ρόλο «του μαθητή/της μαθήτριας», ενώ οι υπόλοιποι/ες είναι «παρατηρητές». Οι παρατηρητές/τριες συμπληρώνουν κατά την παρατήρηση ένα πρωτόκολλο. Μετά τη ΜΔ γίνεται μια πρώτη ανατροφοδότηση και κατόπιν αναλύεται και συζητείται διεξοδικά. Σύνταξη και κατάθεση Portfolio: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καταθέτουν Portfolio (σε ομάδες, αλλά με ατομική αυτοαξιολόγηση), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται στην πλατφόρμα του μαθήματος στο elearning (Moodle).
Λέξεις Κλειδιά
ΕΠΣ-ΞΓ, Μικροδιδασκαλίες, Διδακτική, επίγνωση, διά βίου μάθηση, αναστοχασμός, παρατήρηση μαθήματος, ανάλυση μαθήματος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ. και διαδραστικός πίνακας. Επίσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα elearning (Moodle): α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Ο/Η διδάσκων/ουσα ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους/τις φοιτητές/τριες σε συμβατική μορφή ή σε μορφή powerpoint γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με την εμπειρική έρευνα στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με παρατηρήσεις στους φοιτητές/τριες ζ) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού των εργασιών των φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Πρακτική (Τοποθέτηση)391,6
Εκπόνηση μελέτης (project)200,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τα παρακάτω μέρη που συνυπολογίζονται κατά 1/3: • παρουσία και ενεργή συμμετοχή στο σεμινάριο (1/3 του βαθμού), • Μικροδιδασκαλία σε ομάδες (1/3 του βαθμού), • κατάθεση Portfolio (σε ομάδες, αλλά με ατομική αυτοαξιολόγηση) με πρωτόκολλα παρατήρησης και υλικό διδασκαλίας (1/3 του βαθμού) Πρέπει να έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο βαθμός πέντε (5) σε κάθε μέρος. Παρέχεται η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες, κατόπιν συνεννόησης με το/τη διδάσκοντα/ουσα, να συγγράψουν πρόσθετα γραπτή επιστημονική εργασία, που αντιστοιχεί σε επιπλέον 3 (τρία) ECTS. Στην περίπτωση αυτή δηλώνουν και το αντίστοιχο μάθημα εμβάθυνσης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βαλμάς, Θ./Βεργίδης, Δ. (2011): Οι επιμορφωτικές ανάγκες των νεοδιόριστων δασκάλων. Σε: Οικονομίδης, Β. (επιμ.). Εκπαίδευση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: Πεδίο, 746-761 Δενδρινού, Β. (2013): Το πλαίσιο του ΕΠΣ-ΞΓ και οι παιδαγωγικές του αρχές. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ, 22-34. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (2013): Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες και η εφαρμογή του. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 16-21. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και Γυμνάσιο (ΕΠΣ-ΞΓ) (2016): ΦΕΚ 2871/9.9.2016, τ. Β’, Αριθμ. Υ.Α. 141417/Δ2. Σε: http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL87e_1TwhCA6ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsE1j2MVavyCTrfGtyLbA2yaA5QPhIlgiT7a5utSVE0Q0 (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Hattie, John (2012): Visible Learning for Teachers. Maximizing Impact on Learning. London, New York: Routledge Joint Report of the Council and the Commission on the implementation of the strategic framework for European cooperation in education and training (ET 2020) (2015): New priorities for European cooperation in education and training (2015/C 417/04) – December 2015, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52015XG1215%2802%29 (last access: 14.09.2018) Καραβά, Ε./Ζουγανέλη, Κ. (2013): Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις του ΕΠΣ ΞΓ. Σε: Δενδρινού, Β./Καραβά, Ε. (επιμ.): Ξενόγλωσση Εκπαίδευση για την προώθηση της πολυγλωσσίας στην Ελλάδα σήμερα: Προσεγγίσεις και πρακτικές διδασκαλίας. Αθήνα: ΕΚΠΑ, ΥΠΠΕΘ. 35-69. Και σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/ΟΔΗΓΟΣ%20ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ.pdf (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Καραγιαννίδου, Ε. (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας. Σε: Παιδαγωγική Επιθεώρηση 42 (2006), 23-41 (και σε https://ojs.lib.uom.gr/index.php/paidagogiki/article/view/6937/6966, τελευταία πρόσβαση 05.09.2018) Karagiannidou, E. (2007): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 Karagiannidou, E./Sidiropoulou, R. M. (2017): Die Rolle des DaF-Lehrpraktikums in der Curriculumentwicklung an der Abteilung für Deutsche Sprache und Philologie der Aristoteles-Universität Thessaloniki. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdsprache 41 (2015), 229-241 Kelly, M./Grenfell, M./Allan, R./Kriza, C./McEvoy, W.(2004): European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference University of Southampton 2004. At: http://p21208.typo3server.info/fileadmin/content/assets/language_teaching/language_teacher/profile_en.pdf (last access: 14.09.2018) Newby, D./Allan, R./Fenner, A.-B./Jones, B./Komorowska, H./Soghikyan K. (2007): European Portfolio for Student Teachers of Languages - A reflection tool for language teacher education. At: http://archive.ecml.at/mtp2/publications/C3_Epostl_E_internet.pdf (last access: 14.09.2018) North, B./Mateva, G./Rossner, R. (2013): European Profiling Grid. A user guide (EPG). At: http://egrid.epg-project.eu/sites/default/files/files/EGRID-Guide-EN-web.pdf (last access: 14.09.2018) Σακκούλης, Δ./Ασημάκη, Ά./Βεργίδης, Δ. (2017): Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: ζητήματα ορισμού και τυπολογίας. Η ελληνική εμπειρία και οι διεθνείς τάσεις. Σε: Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος», Τόμος 5, Τεύχος 1/2017, © eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576, 104-126 (http://journal.educircle.gr/el/arxeio-tefxon/proigoymena-teyxi/5-2017/5-1-2017/28-tomos-5-teyxos-1/20-i-epimorfosi-ton-ekpaideftikon-zitimata-orismoy-kai-typologias-i-elliniki-empeiria-kai-oi-diethneis-taseis, τελευταία πρόσβαση: 13.09.2018) Σέφφερ, Ντ./Γιόγακα, Α./Μιχελάκου, Μ./Πάλλη, Β./Χαραρά, Έλ. (2009): Deutsch ein Hit! 2. Γερμανικά Γ΄ Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙEΠ. Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος», σε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C118/742/4853,22146/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Στάη, Ν./Καπότη, Χ./Σπυροπούλου, Π./Πασίση, Α. (2006): Deutsch ein Hit! 1. Γερμανικά Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ΙEΠ. Ινστιτούτο τεχνολογίας υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος», σε: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A110/569/3711,16172/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Trim, John/North, Brian/Coste, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. In Zusammenarbeit mit Joseph Sheils. Übersetzung des „Common European Framework of Reference“ von Jürgen Quertz in Zusammenarbeit mit Raimund Schieß und Ulrike Sköries sowie Günther Schneider (Skalen). Berlin, München: Langenscheidt ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) βλ. κεφ. 2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, Επιστημονικό Πεδίο: Ξένες Γλώσσες, ΠΣ Ξένων Γλωσσών σε http://ebooks.edu.gr/new/ps.php (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) http://rcel2.enl.uoa.gr/kpg/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης http://www.epimorfosi.edu.gr/ (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018) PDV/Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής http://www.deutsch.gr/img/ENOSI_Fragen_PI_090409.pdf (τελευταία πρόσβαση: 13.09.2018) Οι Αρχές της Μάθησης Μέσω Σχεδιασμού http://neamathisi.com/learning-by-design/lbd-principles (τελευταία πρόσβαση: 14.09.2018)
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2018