ΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY EDUCATION - ENHANCEMENT
Τίτλος στα ΓερμανικάDeutsch als Fremdsprache in der Grundschule
ΚωδικόςΑΚ0022-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013007

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔ: ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600118762
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικείωση με το νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται πιλοτικά και την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική (ΚΕΠΑΓ, Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών). Εκπόνηση διδακτικών προτάσεων για τα Γερμανικά στο Δημοτικό. Εφαρμογή ειδικών διδακτικών θεωριών και τεχνικών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές (ηλικίες 10-12).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σ’ αυτό το μάθημα κατεύθυνσης θα ασχοληθούμε με τις νεότερες εξελίξεις που αφορούν στο μάθημα των Γερμανικών στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Θα εστιάσουμε καταρχήν στο νέο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για όλες τις Ξένες Γλώσσες στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται πιλοτικά. Πέρα από την εξοικείωσή μας με αυτό θα το επεξεργαστούμε με στόχο την εκπόνηση διδακτικών προτάσεων για τα Γερμανικά στο Δημοτικό. Σε άμεση συνάρτηση με τον παραπάνω στόχο θα είναι αφενός η ενασχόλησή μας με την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική (ΚΕΠΑΓ, Ευρωπαϊκό Portfolio Γλωσσών) και αφετέρου η προσέγγιση και εφαρμογή ειδικών διδακτικών θεωριών και τεχνικών για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας σε μικρούς μαθητές (ηλικίες 10-12).
Λέξεις Κλειδιά
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, διδακτική της Γερμανικής, ΚΕΠΑΓ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
http://www.del.auth.gr/index.php/el/proptyxiakes-spoudes/193-analytikh-parousiash-kateythynshs-glwssologias-kai-didaktikhs Το μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση του Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου με τον ίδιο τίτλο και κωδικό και μπορεί να δηλωθεί μόνο σε συνάρτηση με αυτό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παπαδοπούλου, Χ.- Ό. (2007). Η γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σταμούλη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Bleyhl, W. (2000).Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel Verlag 2.Chighini, P. & D., Kirsch (2009). Deutsch im Primarbereich. Fernstudieneinheit 25. Berlin, München u.a.: Langenscheidt. 3. Edelhoff, C. (Hg.) (2003). Englisch in der Grundschule und darüber hinaus. Eine praxisnahe Orientierungshilfe. Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg. 4. Edelhoff, C. (Hg.) (2003). Englisch in der Grundschule und darüber hinaus. Eine praxisnahe Orientierungshilfe. Frankfurt am Main:Verlag Moritz Diesterweg 5.Klippel, F. (2000). Englisch in der Grundschule: Handbuch für einen kindgemässen Fremdsprachenunterricht: Übungen, Spiele, Lieder für die Klassen 1 bis 4. Berlin: Cornelsen Scriptor 6.Mindt, D. & N. Schlüter(2003).Englisch in den Klassen 3 und 4. Grundlagen für einen ergebnisorientierten Unterricht.Berlin: Cornelsen Verlag. 7.Piepho, H.-E. (2007). Narrative Dimensionen im Fremdsprachenunterricht. Braunschweig: Schroedel, Diesterweg, Klinkhardt. 8. Waas, L. & W. Hamm (2004). Englischunterricht in der Grundschule konkret. Donauwörth: Auer Verlag. 9. Weskamp, Ralf (2003).Fremdsprachenunterricht entwickeln. Grundschule –Sekundarstufe I-Gymnasiale Oberstufe. Hannover:Schroedel Verlag
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2018