ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / REFLECTIVE TEACHING OF GERMAN AS A SECOND FOREIGN LANGUAGE - ENHANCEMENT
Τίτλος στα ΓερμανικάReflexives DaF-Unterrichten
ΚωδικόςΑΚ0091-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013008

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600118763
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΠΑ0801 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - χρησιμοποιούν τον Ευρωπαϊκό Φάκελο για την εκπαίδευση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, - αναλύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση στο μάθημα της ξένης γλώσσας, - αναστοχάζονται σε σχέση με αυτό, - να συνδέουν θεωρία και πράξη, και - να συνδέουν την επιστημονική γνώση με τις παραπάνω διαδικασίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό στόχος μας είναι αφενός η θεωρητική εμβάθυνση στην αναστοχαστική διδασκαλία και αφετέρου η εξάσκηση σ’ αυτήν. Το μαθησιακό πλαίσιο για την επίτευξη αυτών των στόχων το προσφέρει η Πρακτική Άσκηση που οργανώνεται από το Τμήμα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι το αναστοχαστικό ημερολόγιο και ο Ευρωπαϊκός Φάκελος για Εκπαιδευόμενους Καθηγητές Γλωσσών (ΕΦΕΚΑΓ). Αξιολόγηση: ΕΦΕΚΑΓ, τελική εργασία και ενεργή συμμετοχή. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 φοιτητές/-τριες που κάνουν παράλληλα την Πρακτική Άσκησή τους.
Λέξεις Κλειδιά
αναστοχασμός, πρακτική άσκηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • ΕΦΕΚΑΓ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση του Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου με τον ίδιο τίτλο και κωδικό και μπορεί να δηλωθεί μόνο σε συνάρτηση με αυτό.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aguado, Karin, 2000. Zur Methodologie in der empirischen Fremdsprachenforschung Aguado, Karin, Riemer, Claudia, Henrici, Gert, 2001. Wege und Ziele : zur Theorie, Empirie und Praxis des Deutschen als Fremdsprache (und anderer Fremdsprachen) : Festschrift für Gert Henrici zum 60. Geburtstag Altrichter, Herbert, Posch, Peter, 1938- 1998. Lehrer erforschen ihren Unterricht: eine Einführung in die Methoden der Aktionsforschung/ Bell, Judith 2007. Πως να συντάξετε μια επιστημονική εργασία : οδηγός ερευνητικής μεθοδολογίας. Bell, Judith, 2001. Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας : οδηγός για φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, Carr, Wilfred, Kemmis, Stephen, 1997. Γ ια μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία : εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Flick, Uwe, 1956-, Kardorff, Ernst von, 1950-, Steinke, Ines, 1965-, Jenner, Bryan, 2004. A companion to qualitative research. Qualitative Forschung. London: Thousand Oaks, Calif. : SAGE. Königs, Frank, Impulse aus der Sprachlehrforschung, 2001. Ruiz-Funes, Marcela T Bergin & Garvey, 2002. On teaching foreign languages : linking theory to practice Wallace, Michael J. , 1998. Action research for language teachers / Warneke, Dagmara, 2007. Aktionsforschung und Praxisbezug in der DaF-Lehrerausbildung . Kassel: Kassel University Press Κατσαρού, Ελένη, Τσάφος, Βασίλειος, 2003. Από την έρευνα στη διδασκαλία : η εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Σβολόπουλος, Βασίλειος, 2008. Σύνδεση εκπαιδευτικής έρευνας και πράξης : η ακαδημαϊκή πλευρά .
Τελευταία Επικαιροποίηση
24-05-2018