ΔΙΔ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / PLURILINGUAL TEACHING METHODOLOGY: LITERACY AND THE FIRST HOURS IN TERTIARY LANGUAGE TEACHING AND LEARNING-ADVANCED COURSE
Τίτλος στα ΓερμανικάDidaktik der Mehrsprachigkeit: Alphabetisierung und die ersten Stunden der zweiten Fremdsprache
ΚωδικόςΑΚ0055-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΑ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΕμβάθυνση
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000470

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 1
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600118769
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΓΕΡ101 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι
 • ΓΕΡ201 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙ
 • ΓΕΡ301 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙΙΙ
 • ΓΕΡ401 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV
 • ΑΚ0055 ΔΙΔ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ: ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΩΡΕΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του εξαμήνου θα είναι σε θέση: ● να αναζητούν και να βρίσκουν την απαραίτητη βιβλιογραφία με διάφορους τρόπους, μεταξύ άλλων με λέξεις κλειδιά από βάσεις δεδομένων με τη χρήση Η/Υ ● να κάνουν παρουσιάσεις χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα και τεχνικές παρουσίασης ● να καταγράφουν τις φάσεις του μαθήματος, να αναγνωρίζουν τους στόχους, τα εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται, τις μορφές εργασίας και συνεργασίας στην τάξη, τις δραστηριότητες των διδασκόντων και διδασκομένων ● να κάνουν αιτιολογημένες διδακτικές παρατηρήσεις με βάση τη θεωρία που διδάχτηκαν και να αξιολογούν το μάθημα που παρακολούθησαν ● να προετοιμάζουν διδακτικές προτάσεις και να τις διδάσκουν ● να συντάσσουν γραπτή εργασία, ακολουθώντας τους κανόνες του γραπτού επιστημονικού λόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
To μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση του Υποχρεωτικού Επιλεγόμενου με τον ίδιο τίτλο και κωδικό και μπορεί να δηλωθεί μόνο σε συνάρτηση με αυτό. Στόχος του σεμιναρίου: Στόχος του σεμιναρίου αυτού ειδίκευσης είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις θεωρητικές αρχές της Διδακτικής της Πολυγλωσσίας και του γραμματισμού, καθώς και η πρακτική εφαρμογή αυτών μέσω του σχεδιασμού δικών τους μαθημάτων σύμφωνα με τη Διδακτικής της Πολυγλωσσίας για τις πρώτες ώρες του μαθήματος σε διάφορες γλώσσες ως τρίτες και επόμενες. Θεωρία και εξάσκηση: Συνήθως η Γερμανική δεν είναι η πρώτη ξένη γλώσσα των μαθητών/τριών. Ήδη έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές μάθησης από την εκμάθηση της μητρικής και της 1ης ξένης γλώσσας. Αυτές πρέπει να αξιοποιηθούν στο μάθημα της τρίτης τους γλώσσας (Γ3), δηλ. της 2ης ξένης γλώσσας, με απώτερο στόχο να αποκτήσουν επίγνωση των ικανοτήτων τους, εφόδιο που συμβάλλει στη διά βίου μάθηση. Βασική προϋπόθεση είναι η καλλιέργεια κατάλληλων συνθηκών για ένα εποικοδομητικό και ενδιαφέρον μάθημα. Με όλα αυτά θα ασχοληθούμε θεωρητικά και πρακτικά στο πρώτο μέρος, ενώ θα επικεντρωθούμε στις πρώτες ώρες του μαθήματος καθώς και στη διαδικασία του γραμματισμού. Μικροδιδασκαλίες: Στο δεύτερο μέρος οι φοιτητές/τριες (max. 30) (σε μικρές ομάδες) θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό – σύμφωνα με τις αρχές της Διδακτικής της Πολυγλωσσίας – και την διεξαγωγή, σε μορφή Μικροδιδασκαλίας (ΜΔ), μαθημάτων κατά τις πρώτες ώρες του γραμματισμού στην τρίτη ή σε επόμενες γλώσσες για διαφορετικές μαθησιακές ομάδες. Οι ΜΔ πραγματοποιούνται την ώρα του σεμιναρίου και βιντεοσκοπούνται. Σε κάθε ΜΔ αναλαμβάνουν κάποιοι/ες φοιτητές/τριες το ρόλο «του μαθητή/της μαθήτριας», ενώ οι υπόλοιποι/ες είναι «παρατηρητές». Οι παρατηρητές/τριες συμπληρώνουν κατά την παρατήρηση ένα πρωτόκολλο. Μετά τη ΜΔ γίνεται μια πρώτη ανατροφοδότηση και κατόπιν αναλύεται και συζητείται διεξοδικά. Σύνταξη και κατάθεση Portfolio: Στο τέλος του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καταθέτουν Portfolio (σε ομάδες, αλλά με ατομική αυτοαξιολόγηση), σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται στην πλατφόρμα του μαθήματος στο elearning (Moodle).
Λέξεις Κλειδιά
Διδακτική, επίγνωση, διά βίου μάθηση, εγγραμματισμός, Mικροδιδασκαλία, αναστοχασμός, Πολυγλωσσία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο πλαίσιο του μαθήματος χρησιμοποιείται ηλεκτρονικός υπολογιστής κατά τη διεξαγωγή των μαθημάτων για την προβολή διαφανειών, βίντεο κ.λπ. και διαδραστικός πίνακας. Επίσης χρησιμοποιείται η πλατφόρμα elearning (Moodle): α) Γίνονται ανακοινώσεις που αφορούν όλη την τάξη β) Ο/Η διδάσκων/ουσα ανεβάζει επιπρόσθετο υλικό που χρησιμοποιεί με τους/τις φοιτητές/τριες σε συμβατική μορφή ή σε μορφή powerpoint γ) Στέλνει ομαδικά ηλεκτρονικά μηνύματα στις επί μέρους ομάδες δ) Ανεβάζει επιστημονικά κείμενα που θα πρέπει να μελετηθούν ε) Δίνει οδηγίες σχετικά με την εμπειρική έρευνα στ) Δέχεται τις ενδιάμεσες εργασίες, τις οποίες διορθώνει και επιστρέφει με παρατηρήσεις στους φοιτητές/τριες ζ) Γίνονται οι έλεγχοι πλαγιαρισμού των εργασιών των φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)371,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών381,5
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα αυτό αποτελεί εμβάθυνση του Μαθήματος Κατεύθυνσης με τον ίδιο τίτλο και κωδικό και μπορεί να δηλωθεί μόνο σε συνάρτηση με αυτό. Πρέπει να έχει κατοχυρωθεί τουλάχιστον ο βαθμός πέντε (5) σε κάθε μέρος. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από: • ατομική γραπτή επιστημονική εργασία που κατατίθεται στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
ANLAUTTABELLE: http://www.heinevetter-verlag.de/05/laratabelle.htm (abgerufen am 22.2.2012) BOHN, Rainer (2001): Schriftsprachliche Sprachproduktion. In: HELBIG, Gerhard/GÖTZE, Lutz/HENRICI, Gert/KRUMM, Hans-Jürgen (Hg.) (2001): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 2. Halbband. Berlin, New York u.a.: de Gruyter, 921-931 BLEYHL, Werner (2000): Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel BRÜGELMANN, Hans (1983): Kinder auf dem Weg zur Schrift. [7. Auflage: 2000]. Konstanz: Libelle BRUNER, Jerome (1990): Acts of Meaning. Cambridge, Mass.: Harvard UP Beacco, Jean-Claude/Byram, Michael/Cavalli, Marisa/Coste, Daniel/Cuenat, Mirjam Egli/Goullier, Francis/Panthier, Johanna (2010): Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education. Strasbourg: Council of Europe (retrieved 22.2.2012 from: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_EN.pdf ) EHLICH, Konrad et al. (2005): Anforderungen an Verfahren der regelmäßigen Sprachstandsfeststellung als Grundlage für die frühe und individuelle Förderung von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund. Bildungsreform Band 11. Bonn, Berlin: Bildungsministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΕΠΣ-ΞΓ) (2011): Σε http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS_content.pdf (τελευταία πρόσβαση 22.2.2012) ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΕΠΣ-ΞΓ) (2011α): Γλωσσικά Μέσα: Λειτουργικά & Δομικά Στοιχεία ανά Επίπεδο Γλωσσομάθειας (Παράρτημα 1). Σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS-XG_Appendix%201.pdf (τελευταία πρόσβαση 22.2.2012) ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΕΠΣ-ΞΓ) (2011β): Οργανόγραμμα Ύλης Εγχειριδίων Ξένων Γλωσσών (Παράρτημα 2). Σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/docs/EPS-XG_Appendix%202.pdf (τελευταία πρόσβαση 22.2.2012) ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (ΕΠΣ-ΞΓ) (2011γ): Οδηγός του Εκπαιδευτικού των Ξένων Γλωσσών. Σε: http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide.htm (τελευταία πρόσβαση 22.2.2012) EUROCOM CENTER (2011): EuroComRom – EuroComGerm – EuroComSlav – EuroComDidact. Unter: http://www.eurocomcenter.eu/index2.php?lang=de (abgerufen am 22.2.2012) FUNK, Hermann (1993): Grammatik lernen lernen – autonomes Lernen im Grammatikunterricht. In: HARDEN, Theo/MARSH, Cliona (Hg.): Wieviel Grammatik braucht der Mensch?. München: Iudicium, 138-157 FUNK, Hermann/KÖNIG, Michael (1991): Grammatik lehren und lernen. Fernstudieneinheit 1. Berlin, München u.a.: Langenscheidt HAUDECK, Helga (2000): Der Einsatz von Handpuppen und anderen Spielfiguren. In: BLEYHL, Werner (Hg.): Fremdsprachen in der Grundschule. Grundlagen und Praxisbeispiele. Hannover: Schroedel, 59-68 HAWKINS, Eric (1984): Awareness of Language. An Introduction. Cambridge: University Press KARAGIANNIDOU, Evangelia (Καραγιαννίδου, Ευαγγελία) (2006): Διδασκαλία και εκμάθηση της Γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας στο Δημοτικό με βάση τη Διδακτική της Πολυγλωσσίας (Lehren und Lernen des Deutschen als 2. Fremdsprache in der Grundschule auf der Grundlage einer Didaktik der Mehrsprachigkeit). In: Παιδαγωγική Επιθεώρηση (Pädagogiki Epitheorisi) 42 (2006), 23-41 (auch unter http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/5940/1/karagiannidou_p.23-p.41_2006.pdf, abgerufen am 22.5.2010) (und die darin aufgeführte LITERATUR) KARAGIANNIDOU, Evangelia (2007): In der Gruppe geht’s besser! Ein Plädoyer für mehr Gruppenarbeit im Fremdsprachenunterricht. In: Zielsprache Deutsch 33, 1/2007, 71-93 KARAGIANNIDOU, Evangelia (2013): Alphabetisierung im Unterricht Deutsch als 2. Fremdsprache nach Englisch: Analyse einer aufgezeichneten Unterrichtsstunde. In: Karagiannidou, Evangelia/Papadopoulou, Charis-Olga/Skourtou, Eleni (Hg.) (2013): Sprachenvielfalt und Sprachenlernen: Neue Wege zur Literalität. Akten des 42. Linguistischen Kolloquiums in Rhodos 2007. [Reihe "Linguistik International", Band 29]. Frankfurt/M. u.a.: Peter Lang, 297-308 (und die darin aufgeführte LITERATUR) KARAGIANNIDOU, Evangelia/KOUPTSIDIS, Caroline (1997): Καλημέρα – Griechisch für Anfänger. Lehrerhandreichungen. Berlin, München u.a.: Langenscheidt KARAGIANNIDOU, Evangelia/KOUPTSIDIS, Caroline (2012): Καλημέρα NEU – Griechisch für Anfänger. Lehrbuch mit 2 CDs. Berlin, München u.a.: Langenscheidt KARAGIANNIDOU, Evangelia/KOUPTSIDIS, Caroline (2012): Καλημέρα NEU – Griechisch für Anfänger. Arbeitsbuch. Berlin, München u.a.: Langenscheidt ΚΟΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση (2010). Μετάφραση Ιόλη Χαρατσάρη και Αθανάσιος Τσαγγαλίδης. Φιλολογική επιμέλεια Αναστάσιος Τσαγγαλίδης και Αθανάσιος Παπαθεοδώρου. Επιμέλεια της μετάφρασης Στάθης Ευσταθιάδης, Αναστάσιος Τσαγγαλίδης και Άννα Κοκκινίδου. Συμβούλιο της Ευρώπης. Σε: http://www.pi-schools.gr/lessons/english/pdf/cef_gr.pdf (τελευταία πρόσβαση 22.2.2012) KOZUBSKA, Marta/KRAWCZYK, Ewa/ZASTĄPIŁO, Lucyna (2001-2002): der, die, das STARTER. Kursbuch, Arbeitsbuch & Kassette. Athen: Karabatos DE LEEUW, Helmut (1997): English as a Foreign Language in the German Elementary School. Tübingen: Narr MEIßNER, Franz-Josef (2000): Zwischensprachliche Netzwerke. Mehrsprachigkeitsdidaktische Überlegungen zur Wortschatzarbeit. In: Französisch heute 31, 1 & 55-67 ΜΠΟΥΤΟΥΛΟΥΣΗ, Ελένη (χ.χ.): Τι είναι γλωσσική επίγνωση; (κεφάλαια 1, 2 και 3 για την επίγνωση καθώς και τα Links), (τελευταία πρόσβαση: 22.2.2012). Σε: http://www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema_e4/main.htm MULTHAUP, Uwe (1995): Psycholinguistik und fremdsprachliches Lernen. Von Lehrplänen zu Lernprozessen. Ismaning: Hueber NEUNER, Gerhard (2003): Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik. In: HUFEISEN, Britta/NEUNER, Gerhard (Hg.): Mehrsprachigkeit – Tertiärsprachen – Deutsch nach Englisch. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 13-34 (auch unter: http://www.ecml.at/documents/pub112G2003.pdf) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2012): Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γερμανικής Γλώσσας Ε’ και Στ’ Δημοτικού Σχολείου. Σε: http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=6&ep=77 (τελευταία πρόσβαση 24.2.2012) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2012): Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γερμανικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο. Σε: http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=6&ep=316 (τελευταία πρόσβαση 24.2.2012) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2010): Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών – Α.Π.Σ. Αγγλικής Γλώσσας. Σε: http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/14depps_XenonGlosson-Agglika.zip (τελευταία πρόσβαση 22.5.2010) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Χάρις-Όλγα (2007): Η Γερμανική ως ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο: Η εξασφάλιση της συνέχειας. Θεσσαλονίκη: Σταμούλης REICHEN, Jürgen (1984): Die neue Erstlesemethode „Lesen durch Schreiben“. Schweizerische Lehrerzeitung, 6. vom 15. März REICHEN, Jürgen (2001): Hannah hat Kino im Kopf. Die Reichen-Methode LESEN DURCH SCHREIBEN und ihre Hintergründe für LehrerInnen, Studierende und Eltern. Hamburg: Heinevetter-Verlag SCHENK, Christa (2006): Lesen und Schreiben lernen und lehren. Eine Didaktik des Schriftspracherwerbs. 6. unveränderte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren SCHLAK, Torsten (2001): Grammatikbezogene Lernstrategien im Wirtschaftsdeutschunterricht aus Lehrer- und Lernerperspektive. In: Zielsprache Deutsch 32/1-2, 11-21 SCHMID-SCHÖNBEIN, Gisela (1998): Anfangsunterricht. In: TIMM, Johannes-P. (Hg.): Englisch lernen und lehren. Berlin: Cornelsen, 110-126 ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ, Βάσω (2003): Γλώσσα, Επικοινωνία και Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη TRIM, John/NORTH, Brian/COSTE, Daniel (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lehren, lernen, beurteilen. Berlin u.a.: Langenscheidt
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2019