ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι / Engineering Geology I
ΚωδικόςΤΓ0300
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000123

Πρόγραμμα Σπουδών: (ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ) ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ - ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΑΠΟ 2022 ΚΑΙ ΕΞΗΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ ΤΠΜ (ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 328
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό326

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600118863
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΤΓ0300Αγόρω Δημάδη, Στυλιανή Μανωλοπούλου-Παπαλιάγκα, Ηλίας Μπακάσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Αναγνώριση και αξιολόγηση των κύριων γεωλογικών χαρακτηριστικών περιοχής στην οποία προβλέπεται η κατασκευή τεχνικού έργου • Ερμηνεία τεχνικών γεωλογικών / γεωτεχνικών χαρτών, σύνταξη στρωματογραφικών τομών • Προγραφή και προγραμματισμός γεωτεχνικών εργασιών έρευνας του υπεδάφους και τεχνική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. • Αναγνώριση των τύπων των βραχωδών υλικών, ταξινόμηση της τεχνικής ποιότητας των και αξιολόγηση της καταλληλότητας τους στα πλαίσια διαφόρων τεχνικών δραστηριοτήτων όπως επιφανειακών ή υπόγειων γεωκατασκευών (πρανών, σηράγγων), θεμελιώσεων ή ως κατασκευαστικών υλικών. • Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς των πετρωμάτων ως φυσιών δομικών υλικών γεωκατασκευών. • Aξιολόγηση των πιθανών αλληλεπιδράσεων του γεωλογικού περιβάλλοντος και των τεχνικών έργων - Αναγνώριση των παραγόντων και μηχανισμών που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση επιφανεαικών και υπόγειων τεχνικών έργων. • Έρευνα και ερμηνεία τεχνικών γεωλογικών προβλημάτων κατά τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία έργων υποδομής (οδοποιϊα, φράγματα, σήραγγες, θεμελιώσεις, αποθήκευση αποβλήτων), στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην προστασία μνημείων, κλπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Eισαγωγή στην τεχνική γεωλογία και γεωμηχανική - Συμβολή τεχνικής γεωλογίας στη μελέτη και κατασκευή τεχνικών έργων. Aστοχίες έργων οφειλόμενες σε γεωλογικούς παράγοντες. Τύποι και δομές των γεωϋλικών. Περιγραφή και ταξινόμηση ορυκτών και πετρωμάτων. Στοιχεία στρωματογραφίας. Στοιχεία τεκτονικής γεωλογίας. Τεχνική περιγραφή και αποτύπωση των γεωϋλικών και δομών. Ταξινομήσεις ποιότητας γεωϋλικών και μαζών για τεχνικούς σκοπούς. Σύνθεση και εφαρμογή στερεοδιαγραμμάτων. Τεχνικές έρευνας του υπεδάφους. Εισαγωγή στη Βραχομηχανική (μηχανκή συμπεριφορά πετρωμάτων, εργαστηριακές δοκιμές, εντατική κατάσταση γεωλογικών σχηματισμών, ολικές και ενεργές τάσεις, κριτήρια θραύσεως, κύκλοι Mohr, αντοχή και παραμορφωσιμότητα βραχομάζας, αρχές μηχανικής ασυνεχών μέσων). Υπόγεια νερά. Μετακινήσες γεωλογικών μαζών (κατολισθήσεις, καθιζήσεις, διαβρώσεις). Γενικά στοιχεία σεισμολογίας και επίδραση των σεισμών στα τεχνικά έργα. Θέματα τεχνικής γεωλογίας σε έργα υποδομής (φραγμάτων, σηράγγων και υπόγειων έργων, οδοποιϊας, θεμελιώσεων μεγάλων κατασκευών). Εισαγωγή στην περιβαλλοντική τεχνική γεωλογία.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωλογία Μηχανικού, Πετρώματα και Βραχομάζες, Τεχνικές ταξινομήσεις, Ρήγματα / Ασυνέχειες, Βραχομηχανική, Υπόγειο Νερό, Επι Τόπου Εντατική Κατάσταση, Έρευνα Υπεδάφους, Κατολισθήσεις, Περιβαλλοντική Γεωλογία, Φυσικοί Κίνδυνοι.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην ιστοσελίδα του εργαστηρίου (http://users.auth.gr/~sbandis) Επίδειξη λογισμικών Τεχνικής Γεωλογίας και Βραχομηχανικής - Γεωτεχνικής Μηχανικής.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Εργαστηριακή Άσκηση8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων48
Πρακτική (Τοποθέτηση)9
Εκπόνηση μελέτης (project)35
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τεχνική Γεωλογία, Σ.Κ. Μπαντής Διαφάνειες Διαλέξεων Εκφωνήσεις Ασκήσων και Οδηγίες Επίλυσης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Geological Engineering, L.G de Vallejo & M. Ferrer, CRC Press, 2011 Principles of Engineering Geology, Attewell & Farmer, 1976 Chapman & Hall
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-09-2018