Έννοια και Μορφές του Μαρτυρίου στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΈννοια και Μορφές του Μαρτυρίου στο Ισλάμ και τον Χριστιανισμό / Meaning and Forms of Martyrdom in Islam and Christianity
ΚωδικόςΥ702
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012727

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600119363
ΔιαγραμμένηΝαι
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα ειναι σε θέση: να γνωρίζουν τις κορανικές ερμηνείες του μαρτυρίου (shahâdat) και του μάρτυρος (Shahîd) να διακρίνουν την έννοια του μαρτυρίου μεταξύ σουννιτικού και σιιτικού Ισλάμ να συνδεουν το ανθρωπολογικό μοντέλο του μάρτυρα της πίστης, το κοινωνικό και ιεραποστολικό αντίκτυπο της παρουσίας του καθώς και με ευρύτερους προβληματισμούς που αφορούν τη συνάντηση της χριστιανικής ταυτότητας με τη θρησκευτική ετερότητα. να προσεγγιζουν συγκριτικά τα σημεία σύγκλισης και απόκλισης ττης εννοιας του μαρτυρίου στο Ισλάμ και στον Χριστιανισμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό αρχικώς θα παρουσιάσουμε τις κορανικές ερμηνείες του μαρτυρίου (shahâdat) και του μάρτυρος (Shahîd) και τους τρόπους με τους οποίους η μουσουλμανική παράδοση βίωσε τις έννοιες αυτές. Ακολούθως θα αντιδιαστείλουμε την έννοια του μαρτυρίου μεταξύ σουννιτικού και σιιτικού Ισλάμ. Στη συνέχεια ακολουθεί μια συστηματική εννοιολογική προσέγγιση του χριστιανικού μαρτυρίου με βάση τρεις θεμελιώδεις άξονες: (α) Χριστοκεντρικά, ως μίμηση του σταυρικού θανάτου του Χριστού, (β) οντολογικά, ως περιφρόνηση της ζωής υπέρ της όντως Ζωής και (γ) θεολογικά, ως ομολογία και μαρτυρία της αλήθειας και, συνεκδοχικά, υπέρ της αλήθειας. Τέλος, θα αναφερθούμε συνοπτικά σε θεμελιώδη ιστορικά παραδείγματα χριστιανικού μαρτυρίου (διωγμοί, νεομάρτυρες και χριστιανοί μάρτυρες του 20ου αι.) και με μια πιο κριτική ματιά, στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα παραδείγματα και οι εμπεδώσεις τους την αγιολογική και πνευματική συνείδηση της πιστεύουσας κοινότητας ανταποκρίθηκαν στις τρέχουσες ανάγκες της τελευταίας (ενδυνάμωση ενός ηρωικού υπερεγώ, αριθμητικός πολλαπλασιασμός, έμπρακτη απόδειξη της πίστης έναντι των θρησκευτικών αντιπάλων, ιεραποστολικές χρήσεις ή απηχήσεις).
Λέξεις Κλειδιά
Μαρτύριο, Μάρτυρας, Χριστιανισμός, Ισλάμ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών230,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός συμμετοχής των φοιτητών στην τάξη (συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις,παροχή πληροφοριών) αποτελεί σημαντικός δείκτης του ενδιαφέροντος του μαθητή και συνυπολογίζεται στα αποτελέσματα των εξετάσεων. Οι εξετάσεις είναι προφορικές, ή σε μορφή εργασιών ή συνδυαστικά.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Π. ΑΡ. ΥΦΑΝΤΗΣ, Μάχη καταλλαγής. Άνθρωπος, συνάνθρωπος, Θεάνθρωπος στις αρένες της θέωσης, εκδ. Αρμός, Αθήνα 2018.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-09-2018