ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / GENERAL ECOLOGY
Κωδικός008Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001035

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600119538
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • 010Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
 • 011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια βασική επιστημονική γνώση της Φυσικής Ιστορίας, 2. κατανοούν γενικότερα οικολογικά θέματα, 3. αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για εφαρμοσμένους γεωπονικούς και περιβαλλοντικούς κλάδους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην επιστήμη της Οικολογίας – Οικολογία και εξέλιξη - Οικοσυστήματα και βιοκοινότητες - Χερσαίες μεγακοινότητες -Ενέργεια & παραγωγικότητα στα οικοσυστήματα - Τροφικές σχέσεις - Βιογεωχημικοί κύκλοι - Φαινόμενο θερμοκηπίου - Ισοζύγια θρεπτικών στοιχείων στο οικοσύστημα - Προσαρμογή οργανισμών στο αβιοτικό περιβάλλον – Αύξηση και έλεγχος πληθυσμών – Δημογραφία – Ενδοειδικός ανταγωνισμός – Διειδικές (βιοτικές) αλληλεπιδράσεις (ανταγωνισμός, Αρπακτικότητα, Αμοιβαιότητα, Συνεργασία – Μηχανισμοί ελέγχου στο οικοσύστημα – Ανάπτυξη (Εξέλιξη) του οικοσυστήματος (Διαδοχή).
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία, Οικοσύστημα, Πληθυσμός, Βιοκοινότητα, Ενέργεια, Παραγωγικότητα, Βιογεωχημικός κύκλος, Φαινόμενο θερμοκηπίου.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Φροντιστήριο26
Εξετάσεις3
Σύνολο81
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βερεσόγλου Δ. "Οικολογία 2010 ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ (κωδικός Εύδοξος: 32998680)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σαιτάνης Κ. και Καρανδεινός Μ.Γ. 2010. Πληθυσμιακή Οικολογία - Δυναμική Πληθυσμών. ΕΜΒΡΥΟ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ. Krebs C.J. 2001. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5th Edition. Benjamin Cummings.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-12-2016