ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ / PIG PRODUCTION
Κωδικός223Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001246

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600119636
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. να αναγνωρίζουν τις φυλές χοίρων, να γνωρίζουν τη γεωγραφική εξάπλωση και τη βιολογία του χοίρου, 2. να γνωρίζουν τη δομή μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης σε όλους τους τύπους εκτροφής (αγελαία, εντατική, καθετοποιημένη κ.α., 3. να διακρίνουν τις διαφορετικές φάσεις παραγωγής, και τον κύκλο εργασιών (διαχείριση) μιας χοιροτροφικής εκμετάλλευσης (απογαλακτισμό, συζεύξεις, φροντίδα νεογέννητων χοιριδίων κ.α.), 4. να εφαρμόζουν συστήματα συζεύξεων – γενετικής βελτίωσης του αναπαραγωγικού πληθυσμού, 5. να επιλέγουν γεννήτορες προς αντικατάσταση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σημασία και εξέλιξη του κλάδου. Φυλές, εκτιμητική, ανάπτυξη και αναπαραγωγική χρησιμοποίηση χοίρων. Βασικές παραγωγικές ιδιότητες. Γενετική βελτίωση, συ- στήματα και συνθήκες εκτροφής καθώς και εκμετάλλευσης χοίρων.
Λέξεις Κλειδιά
Χοιροτροφία, Διαχείριση Χοίρων, Παραγωγή Χοίρων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση 1. power point 2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημέρωση / διευκρινίσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση25
Σύνολο103
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική Εξέταση: 100%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2014