ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝ / ANIMAL BEHAVIOUR
Κωδικός243Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001279

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΖΩΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600119649
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 1. να αναγνωρίζουν συγκεκριμένους τύπους συμπεριφορών στα παραγωγικά ζώα που υποδηλώνουν αναπαραγωγική δραστηριότητα, προετοιμασία τοκετού, ένταξη νέου μέλους στην αγέλη κ.α., 2. να διακρίνουν πιθανή επιθετική συμπεριφορά είτε προς μέλη της αγέλης είτε προς τον άνθρωπο και τους τρόπους αντιμετώπισης τέτοιων συμπεριφορών, 3. να διερευνούν τα αίτια επιμέρους ηθολογικών τύπων, 4. να κάνουν χρήση καλών πρακτικών ζωοτεχνικής διαχείρισης ελαχιστοποιώντας την ενεργοποίηση παραγόντων καταπόνησης, 5. να αντιμετωπίζουν τα παραγωγικά ζώα ως αναπόσπαστο μέρος της βιοποικιλότητας του οικοσυστήματος που διαβιώνουμε και όχι ως αυτοματοποιημένες μηχανές απόδοσης προϊόντων ζωικής προέλευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες (ένστικτα, μάθηση) - περιοδικοί ρυθμοί (φωτοπερίοδος). Ορμόνες και αναπαραγωγική συμπεριφορά ζώων. Συμπεριφορά κατά τη λήψη της τροφής (το πρόβλημα της πείνας). Επιθετικότητα, συμπλοκή, παίξιμο. Η κίνηση. Η προ- σαρμογή. Χημικές αισθήσεις και συμπεριφορά (φερομόνες). Η λειτουργία της όρα- σης και η συμπεριφορά. Ακουστική επικοινωνία. Ο προσανατολισμός στο χώρο και η αποδημία. Η ανάπτυξη της συμπεριφοράς. Φυσιολογικές, βιοχημικές και άλλες παράμετροι και δείκτες της ευζωίας των αγροτικών ζώων. Έλεγχοι, μεταχείριση κατά τη μεταφορά των αγροτικών ζώων. Εφαρμογές κανόνων ευζωίας στις διάφο- ρες κατηγορίες των αγροτικών ζώων. Επίδραση της διατροφής στην ευζωία και συμπεριφορά των αγροτικών ζώων.
Λέξεις Κλειδιά
Ηθολογία, Ευζωία, Αγροτικά Ζώα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση 1. power point 2. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενημέρωση / διευκρινίσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών12
Σύνολο84
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδος: 20%, Γραπτή Εργασία: 20%, Τελική Εξέταση: 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2014