ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / RURAL SOCIOLOGY
Κωδικός304Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001299

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600119660
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ένας γεωπόνος με κατεύθυνση αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να είναι σε θέση να απαντήσει σε ερωτήματα που πολλές φορές έρχονται σε αντίθεση-αντιπαραβολή με οικονομικές θεωρίες και μοντέλα. Για παράδειγμα πως εξηγείται το γεγονός ότι στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου προβάλλεται και επιβάλλεται πολλές φορές από την αγορά το μεγάλο μέγεθος σήμερα να επιβιώνουν μικρές-οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις; Γιατί ένας γεωπόνος δεν είναι σε θέση να προωθήσει μια καινοτομία στον αγροτικό χώρο; αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα καλείται να θεραπεύσει η αγροτική κοινωνιολογία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση: 1. να κατανοήσουν το ραγδαία κοινωνικό μεταβαλλόμενο περιβάλλον της υπαίθρου στο οποιο θα κληθούν να δραστηριοποιηθούν ως επιστήμονες-επαγγελματίες. 2. να κατανοήσει ποιά κοινωνία θα υιοθετήσει ή όχι και γιατί τις διάφορες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης 3. να κατανοήσει τους μετασχηματισμούς που συνέβησαν μέσα στην αγροτική κοινωνία και στο γεωργικό επάγγελμα 2. να συνδράμει στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγροτική οικονομία υιοθετώντας μια κοινωνιολογική ματιά 3. να κατανοήσει τη σχέση του αγροτικού με το αστικό 4. να κατανοήσει τους πράγοντες που εμποδίζουν την κοινωνική αλλαγή 5. να ερμηνέυσει τους λόγους συγκρούσεων στην ύπαίθρο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην Αγροτική Κοινωνία & Αγροτική Κοινωνιολογία. Η έννοια του Αγροτικού. Κοινωνικός μετασχηματισμός της υπαίθρου. Η κοινωνία των χωρικών & η μετάβαση στη σύγχρονη αγροτική κοινωνία. Η εξέλιξη της αγροτικής κοινωνίας στην Ελλάδα. Κοινωνιολογική θεώρηση των συντελεστών αγροτικής παραγωγής. Πολυδραστηριότητα. Αστικοποίηση και από-αστικοποίηση: επιστροφή στην ύπαιθρο. Κινητικότητες στην ύπαιθρο. Κοινωνικές αναπαραστάσεις της πόλης και της υπαίθρου. Η ύπαιθρος ως χώρος κατανάλωσης. Κοινωνικές συγκρούσεις στον αγροτικό χώρο. Φυσικοί πόροι και κοινωνία. Κοινωνική αλλαγή και Κοινωνικά κινήματα πόλης και υπαίθρου. Τρόφιμα και η σχέση της πόλης με την ύπαιθρο (Αστική γεωργία, περιαστική γεωργία, κοινοτικοί λαχανόκηποι, τοπικά συστήματα παραγωγής & Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία). Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στην ύπαιθρο.
Λέξεις Κλειδιά
Αγροτική Κοινωνιολογία, Ύπαιθρος, Αγροτικός, κοινωνική κατασκευή, κοινωνικό κεφάλαιο, εμπιστοσύνη, ηγετικότητα, δίκτυα, τρόφιμα, φύλο, φτώχεια, αποκλεισμός, κινητικότητα, μετανάστες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση Power Point, web site εργαστηρίου http://rural-lab.agro.auth.gr/015e.htm για ανακοινώσεις, οδηγίες κλπ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών5
Σύνολο10
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις ή προαιρετικά 40% γραπτές εξετάσεις & 60% εκπόνηση μιας ατομικής και μιας ομαδικής εργασίας οι οποίες διανέμονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου διδασκαλίας του μαθήματος. Ισχύει μόνο για την εξεταστική του εαρινού εξαμήνου. Τα θέματα των εργασιών μπορεί κανείς να τα βρει μόνο κατά την ώρα παράδοσης του μάθήματος καθώς αποτελούν αναπόσπαστο κομματί των όσων παρουσιάζονται, συζητώνται και προκύπτουν ανάλογα με τα τρέχοντα ζητήματα που απασχολούν την αγροτική κοινωνία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ & ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ MICHAEL WOODS ΚΡΙΤΙΚΗ (2011) ΑΘΗΝΑ [ΚΩΔΙΚΟΣ: 7657864] 2. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Δαουτόπουλος, Λ.Καζακόπουλος, Μ.Κούση ΖΥΓΟΣ (2007) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ [ΚΩΔ. 1732}
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Ανθοπούλου Θ., Μωυσίδης Α., (Επιμ.), 2001, Από τον αγροτικό χώρο στην ύπαιθρο χώρα (Συλλογικός τόμος), Εκδ. Gutemberg, Αθήνα. 2. Δαμιανάκος Σ. (Επιμ.), 1987, Διαδικασίες κοινωνικού μετασχηματισμού στην αγροτική Ελλάδα, Συλλογικός Τόμος, ΕΚΚΕ, Αθήνα. 3. Δαμιανάκος Σ., 2002, Από τον χωρικό στον αγρότη, Εκδ. Εξάντας – ΕΚΚΕ, Αθήνα. 4. Κασίμης Χ., Λουλούδης Λ. (Επιμ.), 1999, Ύπαιθρος Χώρα, Συλλογικός Τόμος, Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα. 5. Μωυσίδης Α., Ανθοπούλου Θ., Ντυκέν Μ., 2002, Οι ηλικιωμένοι στον αγροτικό χώρο, Εκδ. Gutemberg, Αθήνα. [for ERASMUS students] Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. Michael Woods SAGE 2005. ISBN 0 7619 4760 4
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-10-2015