ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ / PLANT BREEDING
Κωδικός610Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001500

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600119766
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
 • 012Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 611Υ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Ι (ΣΙΤΗΡΑ-ΨΥΧΑΝΘΗ-ΧΟΡΤΟΔΟΤΙΚΑ)
 • 612Υ ΕΙΔΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΙ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ)
 • 613Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 637Υ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1) Μπορούν να αναγνωρίσουν τον ρόλο και τη σημασία που έχουν οι ποικιλίες στη γεωργική παραγωγή. 2) Έχουν τη δυνατότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης απλών βελτιωτικών προγραμμάτων. 3) Κατανοούν τη σημασία και τη χρήση των μοριακών και βιοτεχνολογικών προσεγγίσεων στη βελτίωση των φυτών. 4) Διαμορφώνουν και καλύπτουν τις ανάγκες των αγροτών και των καταναλωτών με νέα βελτιωμένα προϊόντα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σημασία της βελτίωσης των φυτών στην αγροτική ανάπτυξη. To αναπαραγωγικό σύστημα των φυτών και η σημασία του στη βελτίωση των φυτών. Γενετική παραλλακτικότητα (έννοια, δημιουργία και αξιοποίηση) Οι έννοιες του φαινότυπου, του γενότυπου και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Εκτίμηση αλληλεπιδράσεων GxE και εφαρμογή κατάλληλων πειραματικών σχεδίων. Τύποι και δημιουργία νέων ποικιλιών (καθαρές σειρές, πλυθυσμοί και υβρίδια). Εφαρμογή Βελτιωτικού σχεδιασμού και προγραμμάτων βελτίωσης φυτών. Χαρακτηριστικά προς βελτίωση. Κληρονομικότητα γνωρισμάτων. Γενετική βάση και κριτήρια επιλογής. Επιλογή κατάλληλων γονέων. Έλεγχος συνδυαστικής ικανότητας, διαλληλικές διασταυρώσεις και αξιοποίηση Ετέρωσης και Αρρενοστειρότητας για τη δημιουργία υβριδίων. Συγγενική αναπαραγωγή και ομομειξία. Εκτίμηση και σημασία των γενετικών παραμέτρων. Μέθοδοι βελτίωσης, επιλογής και αξιολόγησης στις διαδοχικές διασπώμενες γενεές. Μαζική, Γεναλογική και Επαναλαμβανόμενη επιλογή. Μέθοδος επαναδιασταύρωσης και αξιολόγηση υποσχόμενων σειρών (ποικιλιών). Εφαρμογές της βιοτεχνολογίας στη Βελτίωση των φυτών. Aξιοποίηση in-vitro τεχνικών στη Βελτίωση των φυτών. Η Ιστοκαλλιέργεια ως εργαλείο στην παραγωγή νέων ποικιλιών. Τα επιτεύγματα της Γενετικής μηχανικής στη βελτίωση των φυτών. Παραγωγή διαγονιδιακών φυτών (GMO). Συστήματα γενετικής τροποποίησης. Έκφραση των διαγονιδίων. Ανίχνευση και Έλεγχοι των γενετικά τροποποιημένων φυτών και προϊόντων τους. Δημιουργία ποικιλιών με αντοχή στα ζιζανιοκτόνα, στα έντομα, στα βακτήρια, στους ιούς. Δημιουργία ποικιλιών ανθεκτικών στις ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, με ιδιαιτέρα χαρακτηρίστηκα και αυξημένη διατροφική αξία. Η γενετική μεταχείριση του χλωροπλαστικού γονιδίωματος. Συνθετικές νουκλεάσες: τεχνολογία για στοχευμένη αλλαγή του γονιδίωματος. Προοπτικές και προβληματισμοί. Εφαρμογές της Μοριακή βελτίωσης και επιλογή με χρήση μοριακών δεικτών. Το μέλλον της ΜΑS στη βελτίωση των φυτών. Παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου βελτίωσης με χρήση κλασσικών και βιοτεχνολογικών μεθόδων.
Λέξεις Κλειδιά
Βελτίωση φυτών, Γενετική παραλλακτικότητα, Επιλογή, Νέες ποικιλίες, Μοριακές και βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120
Εργαστηριακή Άσκηση25
Άσκηση Πεδίου5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις2
Σύνολο182
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Τσαυτάρης, Ε. Νιάνιου-Ομπειντάτ και Α. Πολύδωρος (2012).Βελτίωση Φυτών. Σύγχρονη Παιδεία,Θεσσαλονίκη Δ. Ρπουπακίας (2010). Βελτίωση Φυτών.University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιστημονικά άρθρα, σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-11-2015