ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / AGRICULTURAL EDUCATION
ΚωδικόςΝ041Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001784

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600119933
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να: 1. γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και τα αντικείμενα της γεωργικής εκπαίδευσης 2. γνωρίζουν την παροχή τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (αγροτικής, γεωργικής) στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ώστε να χειρίζονται κατάλληλες δομές και προγράμματα προς όφελος του ελληνικού αγροτικού πληθυσμού. 3. γνωρίζουν τη διαδικασία της μάθησης στα πλαίσια του επαγγελματικού, εκπαιδευτικού συστήματος (βασική επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση/κατάρτιση) 4. διαθέτουν τις γνώσεις και ικανότητες που αφορούν τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό (οργάνωση/μέθοδοι/εκλογή περιεχομένου) με έμφαση το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον αγροτικό χώρο. 5. κάνουν αποτελεσματική χρήση διδακτικών μεθόδων και μέσων, καθώς και μεθόδων αξιολόγησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη της γεωργικής εκπαίδευσης. Μάθηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στοιχεία παιδαγωγικής. Τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Εκπαιδευτικά συστήματα. Σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Διδακτική και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Συμμετοχή εκπαιδευομένων. Αξιολόγηση εκπαιδευομένων. Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας. Μεθοδολογία έρευνας στην εκπαίδευση. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Αγροτική Οικιακή Οικονομία.
Λέξεις Κλειδιά
γεωργική/επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση, διδακτική, ανάπτυξη curriculum
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
 • Εργασία σε κάθε φοιτητή που παρουσιάζεται σε όλου τους συμφοιτητές και είναι μέρος της διδακτικής ύλης
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Xρήση powerpoint και Excel, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στατιστικού πακέτου SPSS.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Φροντιστήριο13
Συγγραφή εργασίας / εργασιών45
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικό ή ομαδικό θέμα εργασίας ερευνητικής ή βιβλιογραφικής και παρουσίαση στο αμφιθέατρο με χρήση Η/Υ και πολύμεσα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α. Παπαδάκη-Κλαυδιανού, "Γεωργική Εκπαίδευση", Εκδ. Γράφημα, Θεσσαλονίκη 2009 (κωδικός Εύδοξος: 7695)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Albert D.K. Amedzro, Anthony Youdeowei, "Non-formal Education for Training in Integrated Production and Pest Management in Farmer Field Schools", African Books Collective, 2005. D. Acker and L. Gasperini, "Education for Rural People. The role of education, training and capacity development in poverty reduction and food security", FAO, 2009.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-01-2019