ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ / MICROECONOMIC ANALYSIS
Κωδικός301Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001293

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600120292
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: 1. θα εξοικειωθούν με τον τρόπο διαμόρφωσης και μεταβολής των τιμών σε μικροοικονομικό περιβάλλον 2. θα μπορούν να ερμηνεύουν τις συνθήκες των αγορών και να εκτιμούν τις επιχειρηματικές συμπεριφορές. 3. θα εξοικειώθούν με την ερμηνεία και το ρόλο των ελαστικοτήτων ζήτησης και προσφοράς.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κύριος στόχος του μαθήματος είναι η μελέτη της οικονομικής συμπεριφοράς των επιμέρους μονάδων της οικονομίας (όπως ένα άτομο, νοικοκυριό, επιχείρηση, γεωργική εκμετάλλευση ή βιομηχανία). Η μικροοικονομική ανάλυση κατά κύριο λόγο ασχολείται με τους παράγοντες που επηρεάζουν τις οικονομικές επιλογές, την επίδραση των μεταβολών αυτών των παραγόντων σχετικά με τους επιμέρους φορείς λήψης αποφάσεων, τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες επιλογές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και επιρρεάζονται από τις αγορές, και τον τρόπο με τον οποίο οι τιμές και η ζήτηση προσδιορίζονται στις επιμέρους αγορές. Τα κύρια θέματα που καλύπτονται από μικροοικονομία περιλαμβάνουν τη θεωρία της ζήτησης, τις μορφές αγορών και τις οικονομικές διαστάσεις της συμπεροφοράς του καταναλωτή.
Λέξεις Κλειδιά
Προσφορά, Ζήτηση, Ισορροπία, Αγορά, Ανταγωνισμός, Μικροοικονομία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
MS-Powerpoint e-class platform: Πλατφόρμα Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και Αγροτικής Κοινωνιολογίας - Rural-lab
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Εργαστηριακή Άσκηση34
Συγγραφή εργασίας / εργασιών28
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
85% γραπτές εξετάσεις 15% ατομικό θέμα εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ζιωγάνας. Χ., "Αρχές μικροοικονομικής ανάλυσης", Ζήτη, 2001 (κωδικός Εύδοξος: 10994).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hyman D. N., "Microeconomics - 4th edition", Times Mirror, 1997.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-12-2018