ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ / AUTOMATION SYSTEMS FOR FOOD PROCESSING PLANTS
Κωδικός525Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001471

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600120386
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 527Ε ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • 542Υ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Μηχανικής Τροφίμων και Αρχών Επεξεργασίας και Συντήρησης Τροφίμων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αντιλαμβάνονται έννοιες σε θέματα ελέγχου και αυτοματισμού διεργασιών, 2. γνωρίζουν τις καινούργιες τάσεις αυτοματισμού για βιομηχανίες τροφίμων, 3. μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο επίπεδο αυτοματισμού και την κατάλληλη διαδικασία ανάπτυξης για διάφορες περιπτώσεις βιομηχανιών τροφίμων, 3. γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας των βασικών στοιχείων ενός συστήματος αυτοματισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγικές έννοιες πάνω στους αυτοματισμούς. Ανοικτά και κλειστά κυκλώματα. Αισθητήρες. Κυκλώματα αυτοματισμού και ελέγχου διεργασιών. Στοιχεία διατάξεων ελέγχου (βαλβίδες, ηλεκτρονόμοι, ηλεκτρονικοί διακόπτες, φωτοκύτταρα, θερμοστάτες). Λογικός έλεγχος. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (PLC). Εξελίξεις στα συτήματα αυτοματισμού ("έξυπνοι" αισθητήρες, δίκτυα ψηφιακής επικοινωνίας, στατιστικός έλεγχος διαδικασιών). Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ευφυή συστήματα. Νευρωνικά δίκτυα. Παραδείγματα βιομηχανικών εφαρμογών. Τάσεις στους αυτοματισμούς κατά τον ποιοτικό έλεγχο φρούτων και λαχανικών.
Λέξεις Κλειδιά
Αυτοματισμός, Συστήματα ελέγχου, Αισθητήρας, Λογικός ελεγκτής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τεστ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, εργασία και τελική γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Συστήματα Αυτοματισμού Γεωργικών Βιομηχανιών. Διδακτικές Σημειώσες. Χαράλαμπος Ν. Λαζαρίδης. 2006.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εισαγωγή στους Αυτοματισμούς. Αντωνόπουλος Σ., Κουτουλάκος Χ., Μανίκας Γ., Νικολάου Γ., Ιωάννου Χ., Καζαντζίδης Γ. Εκδόσεις Ζαμπάρα. Ηλεκτρολογία 4. Εισαγωγή στους αυτοματισμούς (μετάφραση). Bastian P., Eichler W., Bumiller H. Εκδόσεις Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις, 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2019