ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / SUSTAINABLE DEVELOPMENTOF AGRIC.RESOURCES
Κωδικός655Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001545

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600120424
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 008Υ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • 009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • 646Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. αποκτήσουν υποδομή για την αειφορική διαχείρηση των αγροτικών οικοσυστημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές ορισμούς, Εθνική στρατηγική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την αειφορία, Διεθνείς συμβάσεις, διακρατικές συμφωνίες και συντονισμένες δράσεις που συμβάλουν στην αειφορία, Κατάταξη των φυσικών πόρων, Ενεργειακοί Πόροι, Ενεργειακοί πόροι και γεωργία, Ενεργειακή ανάλυση αγροοικοσυστημάτων, Εδαφικοί Πόροι, Εθνική στρατηγική για τους Εδαφικούς πόρους, Υδάτινοι Πόροι, Εθνική στρατηγική για τους υδάτινους πόρους, Βιοποικιλότητα ως πόρος, Εθνική στρατηγική για τους γενετικούς πόρους.
Λέξεις Κλειδιά
Αειφορική Γεωργία, Αγροοικοσυστήμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεράκης Π.Α., Δ.Σ. Βερεσόγλου και Κ.Λ. Καλμπουρτζή. 2009. Αειφορική Ανάπτυξη Γεωργικών Πόρων. Εκδόσεις, Σύνχρονη Παιδεία (κωδικός Εύδοξος: 2752)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hester R.E. and Harrison R.M. 2005. Sustainability in Agriculture. RSC Publishing. McNeely J.A. and Scherr S.G. 2003. Ecoagriculture: Strategies to Feed the World and Save Wild Biodiversity. Island Press. Altieri M.A. 1998. Agroecology: The Science of Sustainable Agriculture. Westview Press, Inc.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2015