ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ / RURAL SOCIOLOGICAL RESEARCH
ΚωδικόςΝ120Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001840

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογή της Άλλης ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕπιλογής ΚατεύθυνσηςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600120604
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Ιταλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες: 1. θα ενισχύσουν τη γνώση σε θέματα μεθοδολογίας κοινωνικής έρευνας 2. θα μπορούν να χειριστούν εργαλεία αναζήτησης βιβλιογραφίας 3. θα μπορούν να διαβάσουν και να αξιολογήσουν επιστημονικές εργασίες 4. Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και να κατανοήσουν το ρόλο της στην μελέτη των αγροτικών κοινοτήτων 5. Να μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων (συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις με κατοίκους της υπαίθρου) 6. Να ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά (ζητήματα δεοντολογίας) 7. Να εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη φύση και τη θεωρία της γνώσης. Σφάλματα στην έρευνα & τρόποι πρόληψής τους (ανακριβείς παρατηρήσεις-υπερβολική γενίκευση-επιλεκτική παρατήρηση). Ακριβής παρατήρηση και κατανόηση της πραγματικότητας (Συναινετική & εμπειρική πραγματικότητα-Κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας). Σχεδιασμός των μεθόδων ανάλυσης. Ποιό είναι το πρόβλημα-αντικείμενο της έρευνας. Μεταβλητές & τιμές. Συσχέτιση μεταβλητών. Ανασκόπηση γνώσης πάνω στο αντικείμενο. Καθορισμός των υποθέσεων-βασικών εννοιών. Επιλογή των τεχνικών συλλογής δεδομένων. Επιλογή των υποκειμένων της έρευνας. Κοινωνική Μέτρηση-παρατήρηση. Πώς από μια ιδέα που έχουμε φτάνουμε σε αποτελεσματικές μετρήσεις (εννοιολόγηση). Ζητήματα ηθικής / δεοντολογία στην έρευνα: Εθελοντική συμμετοχή. Προστασία. Ανωνυμία. Εμπιστευτικότητα. Ενήμερη συγκατάθεση. Παραπλάνηση. Κύριες μέθοδοι συλλογής δεδομένων: βιβλιογραφικές έρευνες, συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, παρατήρηση κ.λπ. Κλίμακες μέτρησης. Κατασκευή ερωτηματολογίου. Μέθοδοι ποιοτικής έρευνας πεδίου. Συμμετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη, βιογραφική ανάλυση, ιστορική συγκριτική μέθοδος, ανάλυση περιεχομένου, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, έρευνα με την βοήθεια ομάδων, mystery client, Delphi technique κ.α. Στοιχεία Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής. Οδηγίες συγγραφής επιστημονικής εργασίας – και εξοικείωση με τους βιβλιομετρικούς δείκτες. Πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφίας & Λογοκλοπής .
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική Έρευνα, Επιστημολογία, Μεθοδολογία, Πείραμα, Ερωτηματολόγιο, Συνέντευξη, Έρευνα πεδίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση MS-Powerpoint και Διαδικύου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου10
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων42
Φροντιστήριο25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών21
Εξετάσεις3
Σύνολο140
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% εξετάσεις εξαμήνου ή 70% γραπτές εξετάσεις 30% ατομικό θέμα εργασίας - παρουσίαση στους φοιτητές
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Babbie, E., "Εισαγωγή στην Κοινωνιολογική Έρευνα", Κριτική, 2018 (Κωδικός Εύδοξος: 77109716) Adler E. and Clark R., "Κοινωνική έρευνα, μια ξενάγηση στις μεθόδους και στις τεχνικές", ΤΖΙΟΛΑΣ, 2018 (Κωδικός Εύδοξος: 68373990)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σιάρδος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας - 3η έκδοση", Ζήτη, 2009. Δαουτόπουλος, Γ., "Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών - 5η έκδοση", Αυτοέκδοση, 2005.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-07-2019