ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ) / PESTICIDES III.INSTRUMENTAL ANALYSIS OF PESTICIDES
ΚωδικόςΝ560Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003512

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Γεωπονίας (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΙΙ (ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600120770
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Ν001Υ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • Ν004Υ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • Ν061Ε ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και αρχές των τεχνικών που εφαρμόζονται διεθνώς για την χημική ανάλυση των γεωργικών φαρμάκων και των υπολειμμάτων τους στα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα ώστε α) να εξοικειωθούν με τύπους αναλυτικών μεθόδων, αναλυτικά όργανα και οργανολογία, β) να γνωρίσουν τους ελέγχους αξιολόγησης των σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά και να είναι σε θέση να επιλέγουν μια ενόργανη μέθοδο ανάλυσης ανάλογα με την εφαρμογή και τις ανάγκες ανάλυσης που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει τις τεχνικές ελέγχου των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων με μεθόδους ποσοτικής αναλυτικής χημείας. Ειδικότερα εφαρμόζονται οι μέθοδοι της χρωματογραφίας (λεπτής στοιβάδας, υγρής και αέριας) και της φασματομετρίας για τη μελέτη των φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων των γεωργικών φαρμάκων και για τις αναλύσεις των υπολειμμάτων τους. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ •Αρχές χρωματογραφίας, φασματοφωτομετρίας και εργασtηριακών τεχνικών μελέτης φυσικοχημικών και βιολογικών ιδιοτήτων και αναλύσεων υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. •Αρχές Υγρής και Αέριας Χρωματογραφίας (οργανολογία, χρωματογραφικά υλικά, μηχανισμοί κατακράτησης και διαχωρισμού ουσιών και υπολογισμός χρωματογραφικών παραμέτρων). •Αρχές χρωματογραφίας λεπτής στοιβάδος και οργανολογία. •Τεχνικές παρασκευής δειγμάτων και εκχύλισης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων από διάφορα υποστρώματα (έδαφος, νερό, γεωργικά προϊόντα). •Αρχές ανάπτυξης μεθόδων ανάλυσης υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων. Εργαστηριακές ασκήσεις •Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα υγρής χρωματογραφίας. •Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού των κυριότερων χρωματογραφικών παραμέτρων κατά την ανάλυση μίγματος γεωργικών φαρμάκων με σύστημα αέριας χρωματογραφίας. •Εργαστηριακή άσκηση μελέτης φυσικοχημικών παραμέτρων γεωργικών •Εργαστηριακή άσκηση προσδιορισμού υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων σε κάποιο γεωργικό προϊόν. •Εργαστηριακή άσκηση μελέτης της συμπεριφοράς γεωργικών φαρμάκων στο έδαφος εφαρμόζοντας χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος για τον υπολογισμό του συντελεστή προσροφήσεως. •Εργαστηριακή άσκηση ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων. •Εργαστηριακή άσκηση ελέγχου ποιοτικών χαρακτηριστικών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων. (όπως μελέτη κινητικής της αντίδρασης υδρόλυσης εστέρων).
Λέξεις Κλειδιά
εωργικά φαρμακα, ανάλυση, υπολείμματα, υγρή και αέρια χρωματογραφία, χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος, σκευάσματα .
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Εργαστηριακή Άσκηση39
Συγγραφή εργασίας / εργασιών61
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στην εκτέλεση των ασκήσεων και στον τρόπο παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων στο εργαστηριακό ημερολόγιο κατά (70% ) και κατά (30%) από τη γραπτή εξέταση κατά την εξεταστική περίοδο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-01-2019