ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ Ι / Advanced Plant Breeding I
ΚωδικόςΒΑΖΝ705
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000562

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121016
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΒΑΖΝ701 ΒΙΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΒΑΖΝ702 ΚΥΤΤΑΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ
 • ΒΑΖΝ708 ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
 • ΕΟΝ701 ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 1
 • 011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
 • 012Υ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • 024Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 116Υ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ
 • 119Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 126Ε ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ
 • 613Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • 637Υ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ
 • 643Υ ΕΙΔΙΚΗ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ Ι
 • 658Ε ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να αποκτήσουν καλή γνώση των μεθόδων βελτίωσης των φυτών και να τις εφαρμόζουν στη δημιουργία νέων ποικιλιών σε όλα τα καλλιεργούμενα είδη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Tο αντικείμενο της Βελτίωσης των φυτών. Ιστορική εξέλιξη και συμβολή της βελτίωσης στην αγροτική οικονομία. Δημιουργία και αξιοποίηση της γενετικής παραλλακτικότητας. Αλληλεπίδραση Γενοτύπου με το περιβάλλον. Αντιμετώπιση των επιδράσεων του περιβάλλοντος με πειραματικά σχέδια και μοντέλα (GGE BiPlot Analysis). Τύποι αλληλεπίδρασης με ανάλυση των εννοιών του αλλανταγωνισμού και αυτανταγωνισμού. Εκτιμήσεις Γενετικών παραμέτρων. Εκτίμηση προόδου επιλογής & Γενετικό κέρδος. Τα Γενετικά συστήματα των φυτών και οι χειρισμοί τους. Ομομειξία, Συγγενική αναπαραγωγή, Γενετική Συγγένεια & Ετέρωση. Οικολογική προσαρμοστικότητα & πλαστικότητα φυτικού γενετικού υλικού. Αρχές & μέθοδοι της Βελτίωσης των φυτών. Σχεδιασμός γενετικής σύνθεσης ποικιλιών - Σχήματα διασταυρώσεων - Τύποι ποικιλιών (καθαρές σειρές, υβρίδια, συνθετικές ποικιλίες, μίγματα, πλυθυσμοί). Επιλογή γονέων και δημιουργία πληθυσμών με υβριδισμό. Μέθοδοι βελτίωσης πληθυσμών. Ενδο– και διαπληθυσμιακά σχήματα επιλογής στα σταυρογονιμοποιούμενα φυτά. Μελέτη της Ετέρωσης και αξιοποίηση της Αρρενοστειρότητας στη δημιουργία Υβριδίων. Βελτιωτική μεθοδολογία και γενετική βάση της επιλογής. Σχήματα επιλογής με βάση το πειραματικό τεμάχιο ή με βάση το ατομικό φυτό. Συγκλίνουσα, αποκλίνουσα και αμφίπλευρη επιλογή. Μέθοδοι Μαζικής, Γενεαλογικής και Επαναλαμβανόμενης επιλογής. Αξιοποίηση των μεθόδων επαναδιασταύρωσης (backross), Ear to row και Bulk Selection. Βελτίωση με μεταλλάξεις και αξιοποίηση απλοειδών & ανευπλοειδών. Φυτοπαθοβελτίωση. Βελτίωση για αντοχή σε ασθένειες και έντομα. Βελτίωση ποικιλιών για ανθεκτικότητα σε αβιοτικές καταπονήσεις. Οργανική Βελτίωση. Σχεδιασμός Προγράμματος Βελτίωσης (παρακολούθηση, διεξαγωγή, ανάλυση αποτελέσματων) απελευθέρωση και διάδοση ποικιλιών. Διαφύλαξη δικαιωμάτων Βελτιωτή. Νομοθεσία – Θεσμικό πλαίσιο & Οργανισμοί διαπίστευσης και προστασίας ποικιλιών (CPVO).
Λέξεις Κλειδιά
Γενετική παραλλακτικότητα, κληρονομικότητα, ποιοτικά χαρακτηριστικά, ποσοτικά χαρακτηριστικά, μέθοδοι επιλογής, αξιολόγηση, επίδραση περιβάλλοντος στην επιλογή, αποτελεσματικότητα μεθόδων επιλογής, σποροπαράγωγή.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις120
Εργαστηριακή Άσκηση20
Άσκηση Πεδίου24
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων12
Εκπόνηση μελέτης (project)26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις8
Σύνολο240
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΥΤΩΝ Ρουπακιάς Δ. Εκδόσεις UNIVERSITY PRESS 2010 PRINCIPLES OF CROP IMPROVEMENT Simmonds N.W. Eds LONGMAN, London 1980 QUANTITATIVE GENETICS & GENOMICS IN PLANT BREEDING Kang M. CABI Publ. 2002
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρθρα & σημειώσεις ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Ι. Ξυνιάς Εκδόσεις Εμβρυο 2008
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015