ΦΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ / Genetic Resources
ΚωδικόςΒΑΖΝ716
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000573

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121027
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1) Κατανοήσουν τη σημασία και την αξία των φυτογενετικών πόρων στην αγροτική ανάπτυξη και τη διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας 2) Μπορούν να σχεδιάσουν βελτιωτικά προγράμματα ή προγράμματα αειφορικής διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων με γνώμονα το συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον και τη δυναμική της τοπικής βιοπικιλότητας. 3) Μπορούν να προτείνουν τρόπους διαχείρισης και προστασίας των ΦΓΠ καθώς και τρόπους αξιοποίησης του γενετικού δυναμικού (επιθυμητών γονιδίων) και τη μεταφορά του από άγρια συγγενή είδη στις καλλιεργούμενες ποικιλίες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η έννοια των φυτογενετικών πόρων και η διαχείριση του πολλαπλασιαστικού υλικού. Αρχές και προϋποθέσεις δημιουργίας νέων ποικιλιών. Γενετική Πληθυσμών και κληρονομικότητα γονιδίων. Εφαρμογή προγραμμάτων ενδοπληθυσμιακής βελτίωσης και επιλογής σε εγχώριους πληθυσμούς φυτικών ειδών. Γενετικό δυναμικό παραδοσιακών ποικιλιών & ενδημικών ειδών ως δότες γονιδίων. Μέθοδοι διατήρησης και προστασίας των φυτογενετικών πόρων (in situ, ex situ, on farm). Αειφορική και Οργανική Βελτίωση. Πολυμεταβλητές αναλύσεις και αξιοποίηση των πληροφοριών στη βελτίωση πληθυσμών ποικιλιών. Ανάλυση και μελέτη φυλογενετικών σχέσεων. Ανίχνευση ανθεκτικότητας σε βιοτικούς & αβιοτικούς παράγοντες σε εγχώριους πληθυσμούς και ενδημικά φυτικά είδη. Μεταφορά γνωρισμάτων ποιότητας και ανθεκτικότητας από τους εγχώριους πληθυσμούς στις σύγχρονες ποικιλίες. Διαχείριση ΦΓΠ για διατήρηση της αγροτικής βιοποικιλότητας και συμμετοχή στην αειφορική αγροτική ανάπτυξη. Αξιοποίηση παραδοσιακών ποικιλιών ως προϊόντα ΠΟΠ και ΠΓΕ. Διεθνείς τράπεζες και φορείς διατήρησης φυτογενετικών πόρων (ΕPGRI). Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετική με τους ΦΓΠ και τις εγχώριες παραδοσιακές ποικιλίες.
Λέξεις Κλειδιά
Φυτογενετικοί πόροι, τοπικές παραδοσιακές ποικιλίες, συλλογή, διατήρηση, διαχείριση βιοποικιλότητας, τράπεζες γενετικού υλικού, αειφορική & οργανική Βελτίωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις95
Σεμινάρια18
Εργαστηριακή Άσκηση24
Άσκηση Πεδίου12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων12
Εκπόνηση μελέτης (project)25
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις8
Σύνολο249
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-11-2015