ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1 / Advanced Soil Physics
ΚωδικόςΕΔΝ702
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000694

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121033
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η κατοχή βασικών γνώσεων φυσικής, εδαφολογίας και φυσικής του εδάφους
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Κατανοούν καταστάσεις ισορροπίας σε πεδία δυνάμεων 2. Κατανοούν διεργασίες μεταφοράς ύλης και ενέργειας στο έδαφος 3. Μπορούν να οργανώνουν και να παρουσιάζουν εργασίες που αφορούν τις φυσικές ιδιότητες των γεωργικών εδαφών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Γενικά φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους 2. Η στερεή φάση του εδάφους - δυναμική της συσσωμάτωσης 3. Ισορροπία σε πεδία δυνάμεων – η έννοια του δυναμικού 4. Συγκράτηση του νερού στο έδαφος 5. Μεταφορά ύλης και ενέργειας στο έδαφος 6. Κίνηση νερού σε κορεσμένο έδαφος 7. Κίνηση νερού σε ακόρεστο έδαφος 8. Διηθητικότητα – ανακατανομή του εδαφικού νερού 9. Εξάτμιση του εδαφικού νερού 10. Κίνηση διαλυτών συστατικών στο έδαφος 11. Σχέσεις εδάφους-φυτού-νερού 12. Η αέρια φάση του εδάφους 13. Θερμοκρασία εδάφους και ροή θερμότητας
Λέξεις Κλειδιά
συσσωμάτωση, δυναμικό του εδαφικού νερού, κίνηση νερού, εδαφικός αέρας, θερμοκρασία εδάφους
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση power point και διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των διαλέξεων της θεωρίας του μαθήματος. Παρουσίαση βιβλιογραφικής εργασίας. Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις προχωρημένης εδαφοφυσικής. 2013. Κ.Π. Παναγιωτόπουλος Πανεπιστημιακές εκδόσεις ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Jury W. and Horton R. 2004. Soil Physics. John Wiley & Sons, New Jersey Roth, K., 2012: Soil Physics. Lecture Notes. Institute of Environmental Physics, Heidelberg University
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2015