ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 1 / Soil Erosion
ΚωδικόςΕΔΝ715
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000703

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΑΒΡΩΣΗ ΕΔΑΦΩΝ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121042
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τους παράγοντες διάβρωσης του εδάφους 2. γνωρίζουν τον εξοπλισμό και τον πειραματικό σχεδιασμό μέτρησης της διάβρωσης 3. γνωρίζουν τα μαθηματικά ομοιώματα που χρησιμοποιούνται στην εκτίμηση της διάβρωσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Διάβρωση των εδαφών από την επίδραση της υδρόσφαιρας, ατμόσφαιρας και βιόσφαιρας, εξοπλισμός μέτρησης της διάβρωσης, πειραματικός σχεδιασμός και κατασκευές μέτρησης της διάβρωσης, μαθηματικά ομοιώματα προσομοίωσης του μεγέθους της, χρήση ΓΣΠ στον υπολογισμό της ποσότητας και της χωρικής κατανομής, χάρτες εκτίμησησης κινδύνου της διάβρωσης.
Λέξεις Κλειδιά
διάβρωση εδαφών, εξοπλισμός μέτρησης, μαθηματικά ομοιώματα διάβρωσης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Σύνολο24
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-11-2015