ΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜ/ΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜ/ΩΝ / Environmental Control of Livestock Buildings and Greenhouses
ΚωδικόςΜΥΝ707
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000879

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΛΕΓΧΟΣ-ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΤΗΝ/ΚΩΝ ΚΑΤ/ΒΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜ/ΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121113
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τους βασικούς τρόπoυς μετάδοσης θερμότητας στις κτηνοτροφικές κατασκευές και τα θερμοκήπια. 2.έχουν επίγνωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων και των ενεργειακών αναγκών προκειμένου να είναι σε θέση να παρεμβαίνουν διασφαλίζοντας την καταλληλότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσιολογία ανταλλαγών ενέργειας ανάμεσα στα αγροτικά ζώα και το θερμικό μικροπεριβάλλον. Επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Μοντέλα προσδιορισμού της παραγόμενης θερμότητας στη θερμοουδέτερη ζώνη και της κάτω κρίσιμης θερμοκρασίας των αγροτικών ζώων. Μέθοδος υπολογισμού των ενεργειακών αναγκών με βάση το ισοζύγιο υδρατμών και τον απαιτούμενο αερισμό. Αγροκλιματικές ζώνες στην Ελλάδα. Θερμικές ανάγκες θερμοκηπίων. Εφαρμογές τρόπων μετάδοσης θερμότητας στις κτηνοτροφικές κατασκευές και τα θερμοκήπια. Επίλυση προβλημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Θερμοκήπιο, κτηνοτροφική κατασκευή, ενεργειακές ανάγκες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
χρήση Powerpoint, Eργαστηριακές ασκήσεις
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις60
Φροντιστήριο30
Εκπόνηση μελέτης (project)120
Συγγραφή εργασίας / εργασιών90
Σύνολο300
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% Γραπτές εξετάσεις 20% Εκπόνηση εργασίας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2015