ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓ. / Unsteady Flow Hydraulics in Pipelines and Open Channels
ΚωδικόςΜΥΝ732
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000896

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΟΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥΣ ΑΓΩΓ.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121130
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις υδραυλικής κλειστών και ανοικτών αγωγών, καθώς και αριθμητικής ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το υδραυλικό πλήγμα (Περιγραφή του υδραυλικού πλήγματος, υπολογισμός πίεσης και ταχύτητας μετάδοσης του ελαστικού κύματος κατά τη δημιουργία του υδραυλικού πλήγματος). Εξισώσεις μη μόνιμης ροής σε κλειστούς αγωγούς. Εφαρμογή της μεθόδου των χαρακτηριστικών για τη μελέτη της μη μόνιμης ροής σε κλειστούς αγωγούς. Απλά και σύνθετα συστήματα αγωγών. Αντιπληγματική προστασία (αντιπληγματικές βαλβίδες, βαλβίδες εξαερισμού, πύργοι εξισορροπήσεως, αεροθάλαμοι). Εξισώσεις μη μόνιμης συνεχούς και ασυνεχούς ροής σε ανοικτούς αγωγούς (Διαφορικές και Ολοκληρωματικές). Υπολογιστικά σχήματα πεπερασμένων διαφορών. Χαρακτηριστικές εξισώσεις υποκρίσιμης και υπερκρίσιμης ροής. Ανάλυση ευστάθειας υπολογιστικών σχημάτων. Μελέτη πλημμυρικών κυμάτων σε στάσιμο και κινούμενο νερό. Προέλαση κύματος σε ξηρό πυθμένα (αρδευτικές λωρίδες και αυλάκια).
Λέξεις Κλειδιά
Υδραυλικό πλήγμα, προέλαση πλημμυρικών κυμάτων, υπολογιστικά σχήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (50%) και αξιολόγηση γραπτής εργασίας (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015