ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ / Design and Simulation of Irrigation and Drainage Networks
ΚωδικόςΜΥΝ735
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000898

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓ/ΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121132
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν βασικές αρχές της υδραυλικής και των στραγγίσεων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί: 1. να σχεδιάζουν και προσομοιώνουν συλλογικά στραγγιστικά και υπό πίεση αρδευτικά δίκτυα 2. να χρησιμοποιούν τεχνικές βελτιστοποίησης στη διαστασιολόγηση των δίκτυων 3. να αναλύουν την αποδοτικότητα των δικτύων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές χάραξης συλλογικών αρδευτικών δικτύων. Στραγγιστικά δίκτυα. Αυτοματοποιημένος σχεδιασμός. Υπολογισμός παροχών. Τεχνικές βελτιστοποίησης σχεδιασμού και διαστασιολόγησης δικτύων. Ανάλυση αποδοτικότητας. Στοιχεία λειτουργίας και διαχείρισης αρδευτικών συστημάτων. Λογισμικό αρδευτικών και στραγγιστικών συστημάτων – Εφαρμογές.
Λέξεις Κλειδιά
irrrrigation networks, drainage networks, simulation and optimization
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
powerpoint, λογισμικά προσομοίωσης-βελτιστοποίησης αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (50%) και αξιολόγηση project (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. FAO 2000, Performance analysis of on-demand irrigation systems, Irrigation and drainage paper No 59, Rome 2. FAO 1988. Design and optimization of irrigation distribution networks, Irrigation and drainage paper No 44, Rome
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015