ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ / ADVANCED COURSES OF CULTURAL PRACTICES IN VITICULTURE
ΚωδικόςΟΑΝ705
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000927

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121143
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξοικίωση στον χειρισμό οργάνων Εκμάθηση υπολογισμού συντεταγμένων Εκπαίδευση στη σχεδίαση τοπογραφικών διαγραμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τοπογραφικές μονάδες μέτρησης, όργανα,μέθοδοι και υπολογισμοί για την οριζόντια αποτύπωση, την κατακόρυφη αποτύπωση και την ταχυμετρική αποτύπωση. Σύνταξη σχεδίου και υπολογισμός επιφανειών. Μετρήσεις αποστάσεων με ηλεκτρομαγνητική μέθοδο,GPS.
Λέξεις Κλειδιά
Τοπογραφία, αποτύπωση, χάραξη, υπολογισμός επιφανειών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ερευνα στο internet για νέες τεχνολογίες χαρτογραφικής απόδοσης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου39
Φροντιστήριο9
Εκπόνηση μελέτης (project)18
Συγγραφή εργασίας / εργασιών18
Σύνολο123
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίες Επίδοση στις ασκήσεις Γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7953, Έκδοση: 1/2001 Συγγραφείς: ΔΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΚΟΣΜΑΣ ISBN: 960-7425-47-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. Μαθήματα Tοπογραφίας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 14844, Έκδοση: 3η έκδ./2009, Συγγραφείς: Κοφίτσας Ιωάννης Δ. ISBN: 978-960-411-165-5, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΣΤΕΛΛΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Τοπογραφικοί υπολογισμοί και συνορθώσεις δικτύων, Δερμάνης Αθανάσιος Α., Ρωσσικόπουλος Δημήτριος, Φωτίου Αριστείδης Ι.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Τεχνική ορολογία σε Αγγλική και Γερμανική
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-04-2017