ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1 / Advanced Ecology
ΚωδικόςΟΚΝ701
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000952

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121153
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 008Υ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • 009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • 010Υ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ
 • 011Υ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΟΥ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια προχωρημένη και σε βάθος επιστημονική γνώση σε θέματα Οικολογίας. 2. κατανοούν σε βάθος γενικότερα οικολογικά θέματα. 3. αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για περιβαλλοντικούς κλάδους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσικά οικοσυστήματα και αγροοικοσυστήματα, Εξέλιξη ειδών, Διειδικός ανταγωνισμός, Αρπακτικότητα - Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή των βιοκοινοτήτων - Μέθοδοι καταπολέμησης, Εξάπλωση οργανισμών, Ξενικά είδη, Κλίσεις ποικιλότητας ειδών, Βιογεωγραφία νησιών, Βιοποικιλότητα, Οικολογική σπουδαιότητα μυκορριζών.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία, Οικοσύστημα, Πληθυσμός, Βιοκοινότητα, Ενέργεια, Παραγωγικότητα, Βιογεωχημικός κύκλος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Πρακτική (Τοποθέτηση)
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βερεσόγλου Δ. "Οικολογία 2010 ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ (κωδικός Εύδοξος: 32998680)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Press M.C., Scholes J.D. and Barker M.G. 1998. Physiological Plant Ecology. British Ecological Society. Krebs C.J. 2001. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5th Edition. Benjamin Cummings. Schulze E.D., Beck E., and Muller-Hohenstein K. 2002. Plant Ecology. Springer. Pugnaire F.I., Valladares F. (Eds.) 2007. Functional Plant Ecology 2nd Edn. CRC press. Craine J.M. 2009. Resource Strategies of Wild Plants. Princeton Univwersity Press. Ritchie M.E. 2010. Scale, Heterogeneity, and the Structure and Diversity of Ecological Communities. Princeton Press. Schmitz O.J. 2010. Resolving Ecosystem Complexity. Princeton Press. WEB of SCIENCE.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2015