ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1 / Wetland Ecology
ΚωδικόςΟΚΝ704
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121156
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 646Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 650Ε ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν βασικές επιστημονικές γνώσεις για τις λειτουργίες των υγροτόπων, τη βιοποικιλότητα και την εξάρτηση αυτής από το υδατικό καθεστώς του υγροτόπου. 2. είναι σε θέση να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αειφορική διαχείριση ενός υγροτόπου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οικολογία Υγροτόπων Ορισμοί και ταξινόμηση υγροτόπων. Ο Ελληνικός υγροτοπικός πλούτος. Φυσικές λειτουργίες υγροτόπων. Αξίες υγροτόπων για τον άνθρωπο. Χλωρίδα και πανίδα υγροτόπων. Αρπακτικότητα και τροφικά πλέγματα. Υδρολογία υγροτόπων. Διαχείριση λεκάνης απορροής και ποιότητα υγροτόπων. Υδατικό καθεστώς και βιωτή υγροτόπων. Αίτια απωλειών και αλλοιώσεων των υγροτόπων. Νομοθεσία προστασίας υγροτόπων. Διαχείριση υγροτόπων. Αποκατάσταση και αναδημιουργία υγροτόπων. Τεχνητοί υγρότοποι. Τεχνητοί υγρότοποι επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (constructed wetlands).
Λέξεις Κλειδιά
Οικοσύστημα, Υγρότοπος, Υγροτοπικές λειτουργίες, Βιοποικιλότητα, Tροφικά πλέγματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-05-2014