ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1 / Organic Farming and other alternative farming systems
ΚωδικόςΟΚΝ706
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000957

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121158
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 008Υ ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • 009Υ ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ
 • 028Ε ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 • 640Υ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
 • 655Ε ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια βασική επιστημονική γνώση των εναλακτικών μορφών γεωργίας και ιδιαίτερα της βιολογικής γεωργίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οργανική (βιολογική) γεωργία. Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής γεωργικών προϊόντων Βιοδυναμική γεωργία. Σύγκριση συμβατικής γεωργίας με τις εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Έδαφος και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Αντιμετώπιση ασθενειών στο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών γεωργίας. Αντιμετώπιση εντόμων στο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών γεωργίας. Ενέργεια και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Βιοποικιλότητα και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Χειρισμός και επεξεργασία ζωικών αποβλήτων- Λίπανση. Οργανική καλλιέργεια αμπελιού. Αρωματικά φυτά και εναλλακτικές μορφές γεωργίας. Οργανική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια σπαραγγιού.
Λέξεις Κλειδιά
Αγροτικό Περιβάλλον, Αγρoοικολογία, Γεωργικά Οικοσυστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
50% γραπτή εργασία 50% παρουσίαση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
WEB OF SCIENCE
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-07-2015