ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1 / Principles of Ecosystem Management and Preparation of Management Plans
ΚωδικόςΟΚΝ707
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000958

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121159
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 646Ε ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • 650Ε ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με ανεύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν βασικές και ολοκληρωμένες διεπιστημονικές γνώσεις για τις προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. 2. έχουν τη δυνατότητα να συντάξουν ειδικά ή ολοκληρωμένα διαχειριστικά σχέδια για την αειφορική διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προβλήματα των φυσικών και αγροτικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας. Προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα. Οικοσυστήματα ορίων αγρών ( field margins ). Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οδηγία 92/43 Ε.Ε. Διαχειριστικά σχέδια προστατευόμενων περιοχών (ειδικά και ολοκληρωμένα). Δομή, νομικές πλευρές, εκπόνηση, εφαρμογή και αναθεώρηση διαχειριστικών σχεδίων. Φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Σχετική νομοθεσία.
Λέξεις Κλειδιά
Οικοσύστημα, Διαχειριστικά σχέδια, Προστατευόμενες περιοχές, Αειφορική διαχείριση οικοσυστημάτων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-05-2014