ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ / New Product and Process Development
ΚωδικόςΤΧΝ704
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000995

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121168
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων, από την σύλληψη της ιδέας μέχρι την εκτέλεση του έργου και την οικονομοτεχνική μελέτη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές σχεδιασμού και εγκατάστασης νέων γραμμών επεξεργασίας τροφίμων. Μεθοδολογία για το σχεδιασμό και τη δημιουργία νέων προϊόντων και σχημάτων επεξεργασίας. Ατομική περιπτωσιακή μελέτη (Case Study) ανάπτυξης ενός νέου προϊόντος από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την παραγωγή του προϊόντος. Η μελέτη περιλαμβάνει: Επιλογή και χρήση κοινών και λειτουργικών συστατικών και προσθέτων για την επίτευξη επιθυμητών φυσικοχημικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, την επιλογή των κατάλληλων μικροβιολογικών εμποδίων, καθώς και των σταδίων επεξεργασίας (με ισοζύγια μάζας και ενέργειας, προδιαγραφές μηχανολογικού εξοπλισμού), συσκευασίας και συνθηκών αποθήκευσης/διακίνησης για την επίτευξη της επιθυμητής διάρκειας ζωής, εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης (HACCP) στη νέα γραμμή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης, προσδιορισμό ενδεικτικού κόστους επένδυσης και ενδεικτικού κόστους παραγωγής. Συνολικά η άσκηση αναφέρεται στο σχεδιασμό μιας συγκεκριμένης, νέας γραμμής παραγωγής με ολοκληρωμένη προσέγγιση (εφαρμογή αρχών χημείας, μικροβιολογίας, μηχανικής τροφίμων).
Λέξεις Κλειδιά
Ανάπτυξη νέων προϊόντων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Himmelblau D.M. 1974. Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering. Prentice-Hall, Inc. Englewood, New Jersey (ελληνική έκδοση: Βασικές Αρχές και Υπολογισμοί στη Χημική Μηχανική (3η έκ.). Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1986. Επιμέλεια μετάφρασης Γ.Π. Σακελλαρόπουλος). - Perry J.H., Chilton C.H. & Kirkpatrick S.D. 1963. Chemical Engineering Handbook (4th ed.). McGraw-Hill, New York.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-11-2018