ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ / Advances in Nutritional Sciences
ΚωδικόςΤΧΝ712
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001001

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121175
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής Περιοχής
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις Γενικής Χημείας, όπως και Αρχών της Επιστήμης της Διατροφής.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος θα μπορούν να : 1. Kατανοήσουν τη μεθοδολογία της έρευνας στην Επιστήμη της Διατροφής. 2. Ερμηνεύσουν τα δεδομένα των διατροφικών ερευνών. 3. Αναγνωρίσουν τα διατροφικά πρότυπα και να κατανοήσουν τη σχέση τους με την υγεία. 4. Κατανοήσουν τη ρύθμιση της ομοιόστασης μέσω ρυθμιστικών μηχανισμών εξισορρόπησης. 5. Κατανοήσουν τη σημασία της διατροφής στον κύκλο της ζωής. 6. Κατανοήσουν τη σχέση της διατροφής και του μεταβολισμού με την εμφάνιση και ανάπτυξη χρόνιων νοσημάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1-2. Ορισμός αντικειμένου της επιστήμης της διατροφής. 3 .Εισαγωγή στη μεθοδολογία της έρευνας στην επιστήμη της διατροφής. 4. Επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων διατροφικών ερευνών. 5-6. Διατροφικά πρότυπα και δημόσια υγεία. 7. Επιπολασμός της παχυσαρκίας. Διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν την εμφάνισή της και η σχέση της με τα χρόνια νοσήματα. 8. Επιδράσεις της υπερβολικής πρόσληψης βιταμινών και ανόργανων στοιχείων στην υγεία - Μηχανισμοί προσαρμογής. 9.Υποσιτισμός-υποθρεψία και χρόνια ενεργειακή ανεπάρκεια. Ρυθμιστικές διαδικασίες και λειτουργικές συνέπειες της ενεργειακής ανεπάρκειας. 10-11. Μητρική διατροφή, εμβρυικός προγραμματισμός και χρόνιες ασθένειες κατά την ενήλικη ζωή. 12. Θηλασμός και δημόσια υγεία. 13. Ανάλυση επίκαιρων θεμάτων που αφορούν τη σχέση μεταξύ διατροφής και υγείας.
Λέξεις Κλειδιά
Τρόφιμα, διατροφή, μεταβολισμός, υγεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint και διαδικτύου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ατομική εργασία και παρουσίαση. Τελική γραπτή εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Διατροφή και Μεταβολισμός - Gibney M.J., et al., Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Ζαμπέλας Α., Εκδόσεις Παρισιάνου, 2008 Διατροφή και Δημόσια Υγεία - Gibney M.J., et al., Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Πολυχρονόπουλος Ε. και συν, Εκδόσεις Παρισιάνου, 2009 Berg, M.J., Tymoczko, L.J., Stryer, L. (2012) Βιοχημεία. Μετάφραση: Α. Αλετράς, Θ. Βαλκανά, Δ. Δραΐνας, Κ. Δραΐνας, Η. Κούβελας, Γ.Κ. Παπαδόπουλος, Μ. Φράγκου-Λαζαρίδη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης. Γεωργάτσος, Ι.Γ., Γιαννακούρος, Θ.Γ. (2005) Έλεγχος του μεταβολισμού στο μοριακό επίπεδο. Εκδόσεις Γιαχούδη.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2015