ΜΕΤ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ - ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ / THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION: SUBTITLING OF GERMAN FILMS
Τίτλος στα Γερμανικά Theorie und Praxis der Übersetzung: Untertitelung deutscher Filme
ΚωδικόςΒΚ0085-ΕΜ
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΒ΄ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΕμβάθυνση
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014926

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣΧειμερινό/Εαρινό-3

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2015-2019)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 10
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό ΚατεύθυνσηςΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤ: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ: ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121178
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΕΤ405 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Άριστη γνώση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας και γνώση βασκών αρχών υποτιτλισμού
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις ιδαιτερότητές του υποτιτλισμού σε σχέση με άλλα είδη μετάφρασης. Θα είναι σε θέση να υποτιτλίζουν ταινίες και να χειρίζονται προγράμματα υποτιτλισμού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εκτενής ενασχόληση με τον υποτιτλισμό σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, ο υποτιτλισμός γερμανόφωνων ταινιών και η προβολή τους στο ακαδημαϊκό κοινό.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Συγγραφή εργασίας / εργασιών753
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τη γραπτή εργασία τους περί θεωρητικών ζητημάτων υποτιτλισμού εκκινώντας από μια συγκεκριμένη περίπτωση μελέτης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βηδενμάιερ, Ανθή. Το παζλ της μετάφρασης. Θεσσαλονίκη: Ένεκεν, 2011 Delabastita, Dirk. 1992 Wortspiele. In: Snell-Hornby et. al. (Hg.): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenberg Verlag. S. 285-288 Díaz Cintas, Jorge (ed.). 2009. New trends in audiovisual translation. Bristol/ Buffalo/ Toronto: Multilingual Matters. Díaz Cintas, Jorge/ Remael, Aline. 2007. Audiovisual Translation: Subtitling. Manchester: St. Jerome Publishing Döring, Sigrun. 2006. Kulturspezifika im Film: Probleme ihrer Translation. Berlin: Frank & Timme Verlag Gottlieb, Henrik. 2009. Subtitling against the current: Danish concepts, English minds. In: Díaz Cintas, Jorge (ed.) New Trends in Audiovisual Translation. Bristol, Multilingual Matters, 21-46 Gottlieb, Henrik. 1997. You got the picture? On the polysemiotics of subtitling wordplay. In: Delabastita, Dirk (ed.): Traductio. Manchester: St. Jerome Publishing. S. 207-232 Koller, Werner. 2001. Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag Kristmannsson, Gauti. 1996. Untertitelung: eine stillose Störung? In Kelletat, Andreas F. Üb_e_r_s_e_t_z_e_r_i_s_c_h_e K_o_m_p_e_t_e_n_z_. B_e_i_t_r_äg_e z_u_r u_n_i_v_e_r_s_i_t_är_e_n Üb_e_r_s_e_t_z_e_r_a_u_s_b_i_l_d_u_n_g i_n_ D_e_u_t_s_c_h_l_a_n_d u_n_d i_n S_k_a_n_d_i_n_a_v_i_e_n. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, S. 231-242 Wiedenmayer, Anthi. 2014. Subtitles: A dominant text type in everyday life. In: Grigoris Paschalidis & Lia Yoka (eds.) Semiotics and Hermeneutics of the Everyday. Cambridge Scholars Publishing, Cambridge, 166-175 Zabalbeascoa, Patrick. 1996. Translating jokes for dubbed television situation comedies. In: The Translator Vol. 2 - Wordplay and Translation. Manchester: St. Jerome Publishing, 235-257
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-06-2018