ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / SOFTWARE ENGINEERING
ΚωδικόςNCO-05-05
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Σταμέλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40002947

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 75
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121210

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Η6 (210)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 09:00 έως 11:00
ΚτίριοΒιολογίας
ΌροφοςΙσόγειο
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ Η6 (210)
ΗμερολόγιοΠαρασκευή 09:00 έως 11:00
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές αρχές προγραμματισμού, Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: Εξοικίωση με τις βασικές αρχές, έννοιες και υποδείγματα της Τεχνολογίας Λογισμικού. Γνώση των σχετικών μεθοδων και εργαλείων στον υπολογιστή. Δεξιότητες: Επίλυση πρακτικών προβλημάτων Τεχνολογίας Λογισμικού. Συμμετοχή σε έργα ανοιχτού κώδικα. Συγγραφή απαιτήσεων από το λογισμικό και ανάλυση τους, δοκιμή, επαγγελματική συγγραφή κώδικα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιγραφή και ανάλυση των προβλημάτων της σημερινής βιομηχανίας παραγωγής λογισμικού. Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα. Ευέλικτες Μέθοδοι. Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Μοντέλα κύκλου ζωής λογισμικού. Εξαγωγή και Συγγραφή Απαιτήσεων. Προσεγγίσεις Ανάλυσης και Δομημένη Ανάλυση. Προσεγγίσεις Σχεδίασης και Δομημένη Σχεδίαση. Κωδικοποίηση και Έλεγχος. Εργαλεία και Περιβάλλοντα Τεχνολογίας Λογισμικού. Εργασία με συμμετοχή σε έργο Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.
Λέξεις Κλειδιά
Τεχνολογία Λογισμικού, Συστήματα Λογισμικού, Κύκλος Ζωής Λογισμικού, Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, Ευέλικτες Μέθοδοι, Ανάλυση & Σχεδίαση Λογισμικού, Έλεγχος Λογισμικού, Συντήρηση Λογισμικού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών, διάθεση ειδικού ιστοχώρου για την εκπόνηση της εργασίας (www.opense.net)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπόνηση μελέτης (project)56
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2
Εξετάσεις10
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Βαθμός μαθήματος = 60% γραπτή εξέταση, 40% εργασία. Η εργασία είναι στο πεδίο (σε έργο ανοικτού κώδικα) και αξιολογείται (α) με δημόσια παρουσίαση με διαφάνειες από το φοιτητή (β) με εξέταση των παραδοτέων και (γ) από τα σχόλια της κοινότητας του έργου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, S.L.Pfleeger, Κλειδάριθμος, 2002 2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, R. Pressmanm Τζιόλας, 2013 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, Ι. Sommerville, Κλειδάριθμος, 2010
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παράλληλα κείμενα και σημειώσεις πάνω στο λογισμικό ανοικτού κώδικα και στις ευέλικτες μεθόδους, διαθέσιμα στον ιστοχώρο του μαθήματος (AUTH elearning)
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-10-2020