ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / PROGRAMMING LANGUAGE DESIGN
ΚωδικόςNCO-04-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεωργιος Μακρης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40002937

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 229
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥποχρεωτικό427

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600121291
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Είναι επιθυμητό να προϋπάρχει επαρκής γνώση βασικών αποτελεσμάτων της Θεωρίας Υπολογισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • εξοικειωθούν με μία κριτική προσέγγιση των γλωσσών προγραμματισμού μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των χαρακτηριστικών τους • κατανοήσουν τις αντικρουόμενες επιλογές σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού και το πώς αυτές επηρεάζουν την αποδοχή τους • κατανοήσουν τις τάσεις στη χρήση γλωσσών προγραμματισμού ώστε να είναι προετοιμασμένοι για νέες προγραμματιστικές μεθόδους, υποδείγματα και εργαλεία • γνωρίσουν όλο τον κύκλο σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού • αποκτήσουν εμπειρία υλοποίησης μεταγλωττιστή
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή, Γλώσσες με δομή block, Στατική και δυναμική εμβέλεια, Συναρτήσεις και υποπρογράμματα, Κανόνες εμβέλειας, Διαχείριση μνήμης, Λεξική δομή γλωσσών προγραμματισμού, Λεξική ανάλυση, Γεννήτριες κώδικα, Σύνταξη γλωσσών προγραμματισμού, Συντακτική ανάλυση: καθοδική και ανοδική, Σημασία γλωσσών προγραμματισμού: αξιωματική, δηλωτική και λειτουργική σημασία, Σημασιολογική ανάλυση: γραμματικές ιδιοτήτων και πίνακας συμβόλων, Παραγωγή-σύνθεση κώδικα: ενδιάμεσος κώδικας και κώδικας μηχανής, Συστήματα τύπων, Απεικόνιση τύπων και δεδομένων στη μνήμη
Λέξεις Κλειδιά
Γλώσσες με δομή block, Σύνταξη γλωσσών, Σημασία γλωσσών, Σύνθεση κώδικα, Συστήματα τύπων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρησιμοποιείται η πλατφόρμα e-learning ΠΗΛΕΑΣ (moodle) για τη διάθεση του μαθήματος μέσω διαδικτύου και για την επικοινωνία με τους φοιτητές. Επίσης, οι παραδόσεις γίνονται με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας (ηλεκτρονικές διαφάνειες).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων142
Εξετάσεις3
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την αξιολόγηση (α) με βάση την επίδοσή τους σε διαδραστικές ασκήσεις (10 %) και την επίδοσή τους στην τελική γραπτή εξέταση (90 %) ή εναλλακτικά (β) μπορούν να αναλάβουν την ανάπτυξη ενός πλήρους μεταγλωττιστή γλώσσας προγραμματισμού, που θα παρουσιάσουν σε προφορική εξέταση. Η φοίτησή τους είναι επιτυχής, εφόσον ο σταθμισμένος μέσος όρος των τριών δοκιμασιών ή η επίδοση της προφορικής εξέτασης αντιστοιχεί σε προβιβάσιμο βαθμό (5). Η ανακοίνωση των κριτηρίων αξιολόγησης, της προόδου, της εργασίας και των επιδόσεων των φοιτητών γίνεται στην πλατφόρμα e-learning.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Κ. Λάζος, Π. Κατσαρός, Ζ. Καραϊσκος, "Μεταγλωττιστές Γλωσσών Προγραμματισμού: Θεωρία & Πράξη", 3η έκδοση/2004, ISBN: 960-87723-4-6 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68383471 2. R. W. Sebesta, "Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού", 11η έκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN: 978-960-512-698-8, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68369373
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. K. C. Louden, K. A. Lambert, "Programming Languages - Principles and Practice", 3rd edition/2011, Cengage Learning, ISBN: 978-1111529413 2. A. V. Aho, M. S. Lam, R. Sethi, J. D. Ullman, "Compilers: Principles, Techniques, and Tools", 2nd edition/2006, Addison Wesley, ISBN: 978-0321486813 3. A. B. Tucker, R. E. Noonan, "Programming Languages - Principles and Paradigms", 2nd edition/2007, McGraw Hill, ISBN: 978-0071254397 4. M. L. Scott, "Πραγματολογία Γλωσσών Προγραμματισμού", 2η έκδοση/2009, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 978-960-461-230-7
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-08-2017