ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ / PERFORMANCE OF PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS
ΚωδικόςNNA-08-05
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Κονοφάος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014421

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600121351
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις υπολογιστικών συστημάτων, πιθανοτήτων και στατιστικής, και προγραμματισμού. Ευχέρεια στη μελέτη κειμένου στα Αγγλικά.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση της έννοιας της αποτίμησης της απόδοσης υπολογιστικών συστημάτων. Εξοικείωση με τεχνικές μέτρησης και εργαλεία και με την ανάλυση μοντέλων δικτύων ουρών. Θεμελίωση υπόβαθρου για τον υπολογισμό της απόδοσης μέσω ανάλυσης μοντέλων δικτύων ουρών συστημάτων υπολογιστών. Κατανόηση των εννοιών παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. Εξοικείωση με διαφορετικούς τύπους πολυεπεξεργασίας που αφορούν συστήματα πολλαπλών επεξεργαστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Θεμελίωση υπόβαθρου για την ανάπτυξη παράλληλων και κατανεμημένων εφαρμογών. Δυνατότητα επίλυσης ασκήσεων βάσει της διδαχθείσας θεωρίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τεχνικές μέτρησης και εργαλεία. Επιλογή του φόρτου εργασίας. Χαρακτηρισμός του φόρτου εργασίας. Σχεδιασμός της παραγωγικής ικανότητας (Capacity planning). Βαθμολόγηση επιδόσεων. Παρακολούθηση (Monitoring). Παρουσίαση των δεδομένων. Πειραματικοί σχεδιασμοί και ανάλυση δεδομένων. Μοντέλα ουρών. Τύποι στοχαστικών διαδικασιών. Μαρκοβια- νές αλυσίδες (Markov Chains). Η Μ/Μ/1 ουρά. Η Μ/Μ/m ουρά. Ουρές με πεπερασμένη χωρητικότητα. Δίκτυα ουρών. Ανάλυση δικτύων ουρών. Μοντέλα δικτύων ουρών συστημάτων υπολογιστών. Μετρικές απόδοσης. Επιχειρησιακοί νόμοι (Operational laws). Ανάλυση της μέσης τιμής. Προσεγγιστική ανάλυση της μέσης τιμής. Απόδοση του Web. Εισαγωγή στην παράλληλη και κατανεμημένη επεξεργασία. Γενική περιγραφή συστημάτων παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. Μέτρηση της απόδοσης, Νόμος του Amdahl. Επεξεργασία σε ομάδες επεξεργαστών (Cluster Computing), σε πλέγματα επεξεργαστών (Grid Computing) και σε υπολογιστικά νέφη (Cloud Computing). Χρήση MPI για κατανεμημένη επεξεργασία. Εφαρμογές παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας. Αλγόριθμοι κατανομής εργασιών - Χρονοδρομολόγηση εργασιών.
Λέξεις Κλειδιά
Απόδοση, Υπολογιστικά συστήματα, Παράλληλη, Κατανεμημένη, Επεξεργασία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή για διδασκαλία. Επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές μέσω eLearning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων57
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Εξετάσεις3
Επίλυση ασκήσεων για εμπέδωση της θεωρίας8
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις σε ποσοστό 80% του τελικού βαθμού, εργασία (project) 20% (θα υπολογίζεται με την προϋπόθεση το γραπτό της τελικής εξέτασης να έχει αξιολογηθεί με τουλάχιστον 4.5). Η ακριβής διαδικασία ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ηλεκτρ. Βιβλίο Εύδοξος: Ανάλυση Επίδοσης Υπολογιστικών Συστημάτων, Σταφυλοπάτης Ανδρέας Γεώργιος, Σιόλας Γεώργιος https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/6055/1/master-KOY.pdf Γ. Πάντζιου, Β. Μάμαλης, και Α. Τομαράς, "Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα 2013.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Ελένη Καρατζά, "Απόδοση Υπολογιστικών Συστημάτων", Σημειώσεις/Διαφάνειες, https://elearning.auth.gr/auth/saml/login.php. β. Επιπρόσθετη βιβλιογραφία • E.D. Lazowska, J. Zahorjan, G. S. Graham, K.C. Sevcik, "Quantitative System Performance: Computer System Analysis Using Queueing Network Models", Prentice- Hall, Inc., 1984 (e-book). • Raj Jain, "The art of Computer Systems Performance Analysis", J. Wiley and Sons, 1991. • Daniel A. Menasce, Virgilio A. F. Almeida, "Capacity planning for web performance", Prentice Hall, 1998. • D. A. Menasce, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy, "Capacity Planning and Performance modelling, From Mainframes to Client Servers", Prentice Hall, 1994. • D. A. Menasce, V. A. F. Almeida, L. W. Dowdy, "Performance by Design: Computer Capacity Planning By Example", Prentice Hall PTR, 2004. • D.J. Lilja, "Measuring Computer Performance: A Practitioner's Guide", Cambridge University Press, 2000. • G. Bolch, S. Greiner, H. De Meer, K.S. Trivedi, "Queueing Networks and Markov Chains: Modeling and Performance Evaluation with Computer Science Applications", Wiley-Interscience, 2006. • Γ. Κ. Παπακωνσταντίνου, Θ. Α. Θεοχάρης, Π. Δ. Τσανάκας, "Συστήματα Παράλληλης Επεξεργασίας", Συμμετρία, Αθήνα 1994. • Rajkumar Buyya, "High Performance Cluster Computing: Programming and Applications", Vol.II, Prentice Hall, 1999. • B. Wilkinson, and M. Allen, "Parallel Programming, Techniques and Applications Using Networked Workstations and Parallel Computers", Prentice Hall, 1999. • A. Grama, A. Gupta, G. Karypis, and V. Kumar, "Introduction to Parallel Computing", Second Edition, Person, Addison Wesley, 2003. • F. Cottet et. als., "Scheduling in Real-Time Systems", Wiley, 2002. • H. Jordan and G. Alaghband, "Fundamentals of Parallel Processing", Prentice Hall, 2003. • Ian Foster, "Designing and Building Parallel Programs", Addison-Wesley 1994 - (ebook). • Norm Matloff, "Programming on Parallel Machines, GPU, Multicore, Clusters and More" - (e-book). Επιπρόσθετα ερευνητικά άρθρα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-08-2019