ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ / Sampling
Κωδικός0566
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000532

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 108
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121541
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απλή γνώση βασικών εννοιών της Στατιστικής (Μέση τιμή, Διασπορά, Τυπική Απόκλιση, Συντελεστής Μεταβλητότητας).
Μαθησιακά Αποτελέσματα
!) Μπορούν να σχεδιάσουν και να συμμετέχουν στη διεξαγωγή Δειγματοληψίας. 2) Μπορούν να προϋπολογίσουν το μέγεθος και τη δομή του δείγματος. 3) Χειρίζονται Πίνακες Τυχαίων Αριθμών (ΠΤΑ) 4) Διαχειρίζονται αναποφάσιστους ψηφοφόρους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: απογραφή-δειγματοληψία-πείραμα, πληθυσμός, κύρια και δευτερεύοντα στοιχεία, δειγματοληπτική μονάδα, δειγματοληπτικό πλαίσιο, δείγμα, μέγεθος δείγματος, πληθυσμιακοί παράμετροι και στατιστικά, δειγματοληπτικό σχέδιο, δειγματοληψία με πιθανότητα ή όχι, εκτιμητές, σφάλματα, μεροληψία, μέσο τετραγωνικό σφάλμα, συντελεστής εμπιστοσύνης, αμεροληψία-αξιοπιστία-εγκυρότητα, συντελεστής μεταβλητότητας, τυχαίοι αριθμοί, δειγματοληψία με άνισες πιθανότητες, εκτιμητής Horvitz-Thompson, 2. ΑΠΛΗ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: με ή χωρίς επανάθεση, πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, τομείς-υποπληθυσμοί, λογοεκτιμητές. 3. ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: αναλογική ή μη, πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, κόστος-διασπορά και βέλτιστη κατανομή δείγματος, στρώματα μικρού μεγέθους, σύγκριση με α.τ.δ. 4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΑΔΕΣ: πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος (αριθμός συστάδων), μονοσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά συστάδες. 5. ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: κυκλική ή μη, πληθυσμιακό ολικό-σύνολο, μέση τιμή, διασπορά, ποσοστό, συντελεστής και διαστήματα εμπιστοσύνης, μέγεθος δείγματος, μεταβλητές με γραμμική τάση ή αυτοσυσχέτιση. 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: στρωματοποιημένη δειγματοληψία κατά συστάδες σε δυο και περισσότερα στάδια, το πρόβλημα των χαμένων τιμών, άλλες τεχνικές δειγματοληψίας, εφαρμογές σε επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες διασταύρωσης, δημοσκοπήσεις.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1505
Φροντιστήριο451,5
Σύνολο1956,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Φαρμάκης Νίκος. "Εισαγωγή στη δειγματοληψία". Εκδόσεις Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη, 2016. 2. Δαμιανού Χ. Χαράλαμπος. "Μεθοδολογία Δειγματοληψίας τεχνικές και εφαρμογές". Εκδόσεις "σοφία" α.ε. Θεσσαλονίκη 2016.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Cochran W. “Sampling Techniques”. John Wiley & Sons. USA 1977. 2. Lohr L. Sharon. “Sampling: Design and Analysis”. Brooks/Cole. Cengage Learning. Boston 2010. 3. Thompson K. S. “Sampling”. John Wiley & Sons. Hoboken, New Jersey 2012. 4. Rao S.R.S. Poduri. “Sampling Methodologies with Applications”. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton 2000.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2018