ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / GENERAL ECOLOGY
ΚωδικόςEC.02.11
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Δάμιαλης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001664

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Βιολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 217
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά186
Class ID
600121746
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση: Να εισαγάγει τους φοιτητές στο θεματικό πεδίο της οικολογίας, να τους βοηθήσει να κατανοήσουν βασικές έννοιες, θεωρίες και διεργασίες και να ενδυναμώσει την ικανότητά τους να συνθέτουν επιμέρους πληροφορίες σε ένα συνεκτικό σύνολο. Δεξιότητες: Ανάπτυξη ικανότητας α) εφαρμογής διαφορετικών πειραματικών και δειγματοληπτικών μεθόδων στο πλαίσιο της οικολογικής έρευνας (εφ’ άπαξ / επαναλαμβανόμενες δειγματοληψίες, θεωρητικές προσεγγίσεις / πεδίο), β) ορθού λόγου για την υποστήριξη επιστημονικών απόψεων (εν προκειμένω, για οικολογικά και συχνά επίμαχου περιεχομένου θέματα), γ) συγγραφής πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας (εν προκειμένω, οικολογικού περιεχομένου).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία: Στόχοι και βασικές έννοιες της επιστήμης της οικολογίας. Μέθοδοι και εργαλεία οικολογικής έρευνας. Εισαγωγή στη δυναμική πληθυσμών: πληθυσμιακή αύξηση και ρύθμιση, πίνακες ζωής, ενδοειδικός ανταγωνισμός. Τροφικές αλυσίδες και παραγωγικότητα. Βιογεωχημικοί κύκλοι και υδρολογικός κύκλος. Έδαφος, θερμοκρασία, φως και οργανισμοί. Ανάλυση βιοκοινοτήτων. Ενδιαίτημα και οικοθέση. Θήρευση, σαπροβίωση, παρασιτισμός, ανταγωνισμός, συνεργασία. Oικολογικός ρόλος δευτερογενών μεταβολιτών. Σταθερότητα, πολυπλοκότητα και διαταραχές. Oικολογική διαδοχή. Νησιωτική βιογεωγραφία. Βιοποικιλότητα σε επίπεδο ειδών και συστημάτων. Αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης. Εργαστηριακές ασκήσεις: 1. Φροντιστήριο επί του τρόπου συγγραφής επιστημονικών εργασιών και άλλων επιστημονικών κειμένων. 2. Αποκρίσεις διαφορετικών τύπων μεγαδιαπλάσεων σε διαταραχή ως προς βιογεωχημικούς κύκλους: προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 3. Ανάλυση ροής ενέργειας διαμέσου των τροφικών πλεγμάτων με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο – εκτίμηση πρόσθετων ενεργειακών εισροών στην ανθρώπινη διατροφή. Υπαίθριες ασκήσεις: 1. Προσδιορισμός κατάλληλου δειγματοληπτικού μεγέθους για αντιπροσωπευτική απεικόνιση: Εφαρμογή στην εκτίμηση της μεταβολής της βιομάζας των ποωδών φυτών σε Μεσογειακό οικοσύστημα. 2. Φαινολογία άνθησης και ανθικοί χαρακτήρες 3. Εκτίμηση ταχύτητας αποικοδόμησης: χρήση διαφορετικών υλικών ή εφαρμογή διαφορετικών συνθηκών ή εξέταση διαφορετικών περιοχών. 4. Ανάλυση βιοκοινότητας: εκτίμηση ποικιλότητας (δείκτες Shannon, Simpson), βιοτικά φάσματα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση PowerPoint στη διδασκαλία Χρήση υπολογιστικών φύλλων Excel στην εργαστηριακή εκπαίδευση Χρήση e-learning και της ιστοσελίδας του Τμήματος Βιολογίας στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,8
Εργαστηριακή Άσκηση180,7
Άσκηση Πεδίου150,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων662,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών281,1
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1757
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση. Βαθμολόγηση ασκήσεων με βάση την ανταπόκριση στις οδηγίες, τόσο διεξαγωγής όσο και γραπτής παρουσίασής τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βώκου Δ. (2008). ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. UNIVERSITY STUDIO PRESS. ΘΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ Netwig, W. S. Bacher, R. Brandl (2011). ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (Mετάφραση Β. Δέτσης) ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ. ΑΘΗΝΑ
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-06-2018