ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / CORPORA AND THEIR USE IN LANGUAGE TEACHING
ΚωδικόςΓλ3-445
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012141

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2017 – 2018
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600121784
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Γλ3-329 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
 • Γλ3-380 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
 • Γλ3-326 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Η έρευνα στα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη τα τελευταία τριάντα χρόνια. Την τελευταία δεκαετία όμως τα ΗΣΚ έχουν επηρεάσει σημαντικά το σχεδιασμό διδακτικού υλικού και κατά συνέπεια τη μεθοδολογία της γλωσσικής διδασκαλίας. Το μάθημα αυτό έχει διττό στόχο: (α) να εισαγάγει τους φοιτητές στην ανάπτυξη των ΗΣΚ και στο νέο πεδίο της γλωσσολογίας που βασίζεται σ' αυτά και (β) να παρουσιάσει τις δυνατότητες τις οποίες η χρήση των ΗΣΚ μπορεί να προσφέρει στον καθηγητή της ξένης γλώσσας. Το μάθημα αποτελείται από ένα θεωρητικό και από ένα πρακτικό κομμάτι. Στο πλαίσιο της θεωρητικής προσέγγισης, εξετάζονται τα παρακάτω θέματα: (α) η ιστορία και η εξέλιξη των ΗΣΚ, (β) είδη των ΗΣΚ, (γ) εφαρμογές των ΗΣΚ. Το πρακτικό κομμάτι του μαθήματος παρουσιάζει τη χρήση των δεδομένων των ΗΣΚ στην ανάπτυξη διδακτικού υλικού και παρουσιάζει τις μεθοδολογικές αρχές στις οποίες βασίζεται η χρήση των ΗΣΚ για τη γλωσσική διδασκαλία .
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τι είναι τα ΗΣΚ: Θέματα σχεδιασμού (α) δειγματοληψία και αντιπροσωπευτικότητα (β) περατό μέγεθος (γ) ηλεκτρονική μορφή (δ) σταθερό σημείο αναφοράς Ιστορική αναδρομή Τι πληροφορίες προσφέρουν τα ΗΣΚ: (a) συχνότητα (b) φρασεολογία (c) λεξικές συμφράσεις Για τι χρησιμοποιούντα τα ΗΣΚ (a) γλωσσική περιγραφή (b) γλωσσική εκμάθηση (c) παιδαγωγική Είδη των ΗΣΚ Μέθοδοι στη χρήση των ΗΣΚ (a) Συμφραστικοί πίνακες (b) Πέρα από τους συμφραστικούς πίνακες Εφαρμογές των ΗΣΚ (α) Λεξικό και Γραμματική (β) Μελέτη της ιδεολογίας και του πολιτισμού (γ) Μετάφραση (δ) γλωσσική διδασκαλία ΗΣΚ και γλωσσική διδασκαλία (a) άμεση χρήση των ΗΣΚ στη διδασκαλία (b) έμμεση χρήση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση powerpoint presentations κατά τη διάρκεια των διαλέξεων Χρήση eclass όπου είναι 'ανεβασμένο' το μάθημα, οι διαλέξεις και όλο το σχετικό υλικό Χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για την ενημέρωση των φοιτητών, κλπ. Xρήση λογισμικών (monoconc, antconc, collocate) ειδικά για την επεξεργασία Σωμάτων Κειμένων και τη δημιουργία συμφραστικών πινάκων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Εργαστηριακή Άσκηση321,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση μελέτης: Παρουσίαση της μελέτης με θέμα το σχεδιασμό διδακτικού υλικού βασισμένου στα ΗΣΚ (30%) Τελικές εξετάσεις (70%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aijmer, K. (2009). Corpora and language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Aston, G. (2001). Learning with corpora. Houston: Athelstan. Aston, G., S. Bernandini, & D. Steard (eds) (2004). Corpora and language learners. Amsterdam: John Benjamins. Boulton, A. (2008). DDL: reaching the parts other teaching can’t reach? In A. Frankenberg-Garcia (ed.) Proceedings of the 8th Teaching and Language Corpora Conference. Lisbon, Portugal: Associacao de Estudos e de Investigacao Cientifica do ISLA_Lisboa, pp. 38-44. Burnard, L. & T. McEnery (eds) (2000). Rethinking language pedagogy from a corpus perspective. Frankfurt: Peter Lang. Gabrielatos, C. (2005). Corpora and language teaching: just a fling or wedding bells? Teaching English as a Second Language – Electronic Journal, 8/4, p. 1-35. http://tesl-ej.org/ej32/a1.html Granger, S., J. Hung & S. Petch-Tyson (eds) (2002). Computer learner corpora, second language acquisition and foreign language teaching. Amsterdam: John Benjamins. Hadley, G. (2002). Sensing the winds of change: an introduction to data-driven learning. RELC Journal, 33/2, 99-124 http://www.nuis.ac.jp/~hadley/publication/windofchange/windsofchange.htm Krieger, D. (2003). Corpus linguistics: what it is and how it can be applied to teaching. Internet TESL Journal, 9/3. http://iteslj.org/Articles/Krieger-Corpus.htm. McCarthy, M. (2004). Touchstone: From corpus to coursebook. Cambridge: CUP. http://www.cambridge.org/us/esl/Touchstone/teacher/images/pdf/CorpusBookletfinal.pdf McEnery, T., R. Xiao & Y.Tono (eds). (2006) Corpus-based language studies. An advanced resource book. Oxon: Routledge. Nesselhauf, N. (2005). Collocations in a learner corpus. Amsterdam: John Benjamins. O’Keefe, A., M. McCarthy, & R. Carter (2007). From corpus to classroom: Language use and language teaching. Cambridge: CUP. Partingon, A. (1998). Patterns and meanings. Amsterdam: John Benjamins. Sinclair, J. McH. (ed). (2004) How to use corpora in language teaching. Amsterdam: John Benjamins. West, M. (1953). A General Service List of English Words. London: Longman. Available at John Bauman’s website: http://jbauman.com/aboutgsl.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-02-2020